Skip to Content

Hart en bloedvaten

Vraag en antwoord Laatste aanpassing
Diverse bronnen (o.a. Cybele) adviseren om béta-blokkers op het einde van de zwangerschap te stoppen wegens risico op bradycardie, hypoglycemie en hyperbilirubinemie bij de pasgeborene. Vanaf wanneer? Waarom is dit risico er niet/veel minder in het begin?
Gynaecologie, Hart en bloedvaten
23/12/2014
Patiënt heeft na knie-operatie plasproblemen. Uroloog stelt vergrote prostaat vast en plant prostaatingreep 1 week na knie-operatie. Na de knie-operatie is xarelto gestart. Hoeveel dagen vóór nieuwe ingreep xarelto stoppen? Moet fraxiparine in de plaats?
Hart en bloedvaten
16/10/2014
Een cardioloog schrijft pradaxa 150mg en asaflow 80mg voor. Wat is de "meerwaarde" van asaflow bij pradaxa?
Hart en bloedvaten
31/03/2014
Bij gebruik van Lanoxin wordt regelmatig een schema voorgesteld met 5 dagen nemen en 2 dagen geen Lanoxin, geeft dit niet teveel schommelingen in de digoxine spiegels?
Hart en bloedvaten
05/03/2014
Delphi geeft een ernstige interactie tussen amiodaron en lidocaine bevattende keeltabletten. Lidocaïne valt, in hogere dosis, ook onder de anti-aritmica (bv Xylocard). Mogen we aannemen dat bij normaal gebruik keeltabletten/sprays geen probleem geven?
Hart en bloedvaten
06/01/2014
Heeft de inname van calcium een negatief effect op de werking van calciumantagonisten?
Hart en bloedvaten
19/11/2013
Wat is het beste tijstip om Asaflow in te nemen en waarom?
Hart en bloedvaten
21/10/2013
Is het nuttig om bij ieder diureticumgebruik een magnesiumsupplement aan te raden ? Of enkel bij klachten van krampen? Moeten we opletten met interacties met andere cardiovasculaire medicatie?
Hart en bloedvaten
11/10/2013
Een patiënt gebruikt Asaflow® in cardiovasculaire preventie. Hij krijgt een diepe veneuze trombose en moet Clexane® spuiten. Moet Asaflow® gestopt worden zolang als de Clexane® wordt gegeven?.
Hart en bloedvaten
20/06/2013
Kan men calciumpreparaten die eveneens vitamine K bevatten ( bv. Calx plus, D vital calcium/vitamine K) meegeven aan een patiënt die onder coumarinetherapie staat?
Hart en bloedvaten
27/11/2012
Een patient komt uit het ziekenhuis met een voorschrift voor fraxiparine en asaflow. Wachten met asaflow tot einde fraxiparine of samen starten? Zelfde voor Plavix en voor vitamine K antagonisten?
Hart en bloedvaten
11/12/2012
Hoe efficient en betrouwbaar is nattokinase ( 100mcg per dag) in de preventie trombose bij patiente met familiale antecedenten van hersentrombose?
Hart en bloedvaten, Andere
26/11/2012
Zwangere Patïente met trombofilie (heterozygoot voor Factor V Leiden) met voorschrift voor Aspirine Junior? Geen voorgeschiedenis DVT, wel schildklierca. Schildklier werd verwijderd + start L-thyroxine. Heeft aspirine hier een plaats?
Hart en bloedvaten
02/10/2012
Wat zijn de criteria welke een arts doen beslissen om Marcoumar voor te schrijven als anticoagulans en in een ander geval Marevan of Sintrom ?
Hart en bloedvaten
26/01/2012
Hoever is het gebruik van fludrocortisone-acetaat 50 microgram veilig ter behnadeling van hypotensie ? Zijn er leeftijdsbeperkingen, beperkingen in de tijd ?
Hart en bloedvaten
30/04/2012
Inhoud syndiceren