Skip to Content

Kan er een doeltreffend middel gebruikt worden om fietshelmen te beschermen tegen hoofdluis? De fietshelmen worden ter beschikking gesteld dr de gemeente aan de scholen. Ze willen iets om die helmen mee in te spuiten.

De helmen nummeren, zodat de helmen gepersonaliseerd zijn, vormt misschien een deel van de oplossing. Om resistentie te vermijden wordt inspuiten afgeraden.

Er is heel weinig kans dat luizen overgezet worden wanneer er geen rechtstreeks contact is tussen de kinderen. Maar ze is inderdaad niet onbestaand bij een heersende epidemie.Het preventief gebruik van pesticiden op kledingstukken of hoofddeksels wordt afgeraden teneinde resistentieontwikkeling te vermijden. Daarenboven zal men bij behandeling van fietshelmen met bijvoorbeeld permethrines een chronische blootstelling in de hand werken bij de helmdragers. Dergelijke preparaten zullen aanwezig blijven en eventueel opstapelen aan de binnenzijde van de helmen (in mousse) waardoor de opname via de huid en bijwerkingen wel rëëel worden bij de jonge kinderen. Ook natuurlijke middelen op basis van tea tree en vlugolieën (PARANIX) zijn voor deze toepassingen niet geschikt aangezien contactallergie aan de samenstellende componenten frequent wordt gerapporteerd. De helmen zouden wel zeker luizenvrij zijn wanneer ze in afgesloten plastiek zakken (2 weken) of in de diepvries (48 uur) bewaard worden. Op basis van de huidige inzichten is een grondig nazicht van de kinderen en isolering van de helmen van de besmette kinderen gedurende een welbepaalde tijd de beste maatregel. In kader van verkeersveiligheid is het misschien optimaal aan te raden dat ieder kind in het bezit zou zijn van zijn eigen fietshelm waardoor transmissie uiteraard kan beperkt worden. In hoeverre de gemeente dergelijke initiatieven financieel kan ondersteunen, is eerder een discussiepunt op politiek vlak!

Referenties: 

Auteur

Prof. apr. Theo Lescrinier

UA


Uw basiskennis opfrissen met Farmamozaïek?

Zie volgend onderwerp: Luizen: diagnose en behandeling

Expert: 
loode1400