Skip to Content

Wat is de relevantie van zuurstoftherapie bij migraine

Hyperbare zuurstoftherapie kan doeltreffend zijn om een acute migraine-aanval te stoppen bij patiƫnten die onvoldoende effect ondervinden van de klassieke geneesmiddelen gebruikt bij een acute migraine-aanval (zoals triptanen). Het is echter geen routinetherapie en het kan ook niet profylactisch gebruikt worden.

Pathofysiologisch gezien is migraine een neurovasculaire aandoening: er is een verstoring van het centraal zenuwstelsel met vasculaire gevolgen. Dit leidt tot vasodilatatie en een neurogene ontstekingsreactie van de hersenvliezen, met hoofdpijn en de andere migraineverschijnselen tot gevolg. Men wendt zuurstof aan als therapie, omdat zuurstof wellicht aanleiding geeft tot vasoconstrictie van de cerebrale bloedvaten.

Verdieping

Er zijn 2 soorten zuurstoftherapie: normobare zuurstoftherapie (= toediening van 100% O2 bij 1 atm) en hyperbare zuurstoftherapie (= toediening van 100% O2 bij >1 atm). Men veronderstelt hierbij dat het toedienen van zuurstof onder hogere druk nog meer vasoconstrictie zal uitlokken. Nadeel echter van hyperbare zuurstoftherapie is dat het via gesofisticeerde apparatuur moet worden toegediend, wat maakt dat het slechts in ziekenhuizen kan worden gebruikt en de kostprijs hoog is.
Er is evidentie (weliswaar beperkte, nl. 3 studies) dat hyperbare zuurstoftherapie in staat is om een acute migraine-aanval te stoppen. Er is echter geen evidentie dat hyperbare zuurstoftherapie migraine-aanvallen kan voorkomen (profylaxis), nausea en braken kan verminderen of de nood aan aanvalsmedicatie kan reduceren. Omwille van de beperkte evidentie en de hoge kostprijs is het dus geen routinetherapie.
Normobare zuurstoftherapie bij een migraine-aanval heeft geen effect (normobare zuurstoftherapie wordt wel vaak succesvol aangewend om aanvallen van clusterhoofdpijn te stoppen).
Referenties: 

Bennett et al (2008), Normobaric and hyperbaric oxygen therapy for migraine and cluster headache, Cochrane Database Systematic Review, juli 2008. Te consulteren via:


Uw basiskennis opfrissen met Farmamozaïek?

Zie volgende onderwerpen: Migraine, Behandeling van migraine

Expert: 
expert