Skip to Content

Waarom mag dettol niet meer in creches gebruikt worden voor het reinigen van vloeren en speelgoed (luchtwegproblemen?, kankerverwekkend?,...........) en wat is het alternatief?

Bij normaal gebruik en juiste verdunning, is Dettol® veilig en is er nagenoeg geen risico op toxiciteit. Als men in crèches onvoldoende verdunt en/of spoelt na gebruik van de reinigende producten wordt er gewaarschuwd voor het voorkomen van volatiele organische solventen (VOS’n)en de mogelijke intoxicatie bij kinderen (onder andere, irritatie van de luchtwegen)

Dettol® – recente naamswijziging in Dettolmedical® Chloroxylenol [Reckitt Benckiser] – is een oplossing van choorxylenol in een concentratie van 49 mg/g. Als OTC-product behoort het tot de groep van antiseptica en desinfectantia. Voor zijn biocide werking is het ondermeer toegelaten als desinfecterend middel voor openbare ruimten en staat het bekend als een goed ontsmettingsmiddel. De productinformatie geeft aan dat dit fenolisch ontsmettingsmiddel werkzaam is tegen verschillende soorten micro-organismen, waaronder de meeste Gram-positieve bacteriën, gisten en schimmels. Stafylokokken en Gram-negatieve bacteriën zijn minder gevoelig en het zou onwerkzaam zijn tegen Pseudomonas aeruginosa. Vóór gebruik moet Dettol® correct verdund worden zoals aangegeven op de verpakking en dit in overeenstemming met de beoogde toepassingen.

Het vermoeden bestaat dat voorgelegde vraag ontstaan is door enkele waarschuwingen op het internet en de publicatie van een rapport in partnerschap met Kind & Gezin waarin gewaarschuwd wordt voor het voorkomen van volatiele organische solventen (VOS’n) in crèches en de mogelijke intoxicatie bij kinderen (onder andere, irritatie van de luchtwegen) door onvoldoende verdunnen en/of spoelen na gebruik van de reinigende producten. Eigenlijk komt dit neer op een verkeerd gebruik van het ontsmettingsmiddel. Daarom dient nogmaals benadrukt te worden dat Dettol® vóór gebruik dient verdund te worden en dat de richtlijnen op de verpakking van het product strikt moeten gevolgd worden. Hygiëne in kinderdagverblijven is uiteraard belangrijk en schoonmaken met water en detergenten behoort tot de dagelijkse routine. Het ontsmetten van oppervlakken is vanzelfsprekend noodzakelijk indien deze bevuild zijn met bloed, braaksel of feces, of indien er vermoeden is van een virale of bacteriële epidemie in de crèche.
Referenties: 

 

Referenties
- http://ww.bcfi.be (februari 2010).
- http://www.fk.cvz.nl (februari 2010).
- Commission regulation No 1451/2007 (04/12/2007) on the second phase of the 10-year work programme referred to in Article 16(2) of Directive 98/8/EC of the European parliament and of the Council concerning the placing of biocidal products on the market. Official Journal of the European Union, L325, 38-50, 11 December 2007.
- The European Cosmetics Legislation (RL76/768/EEG, Annex VI, n°26, max. conc. 0,5%).
- http://www.mmk.be/afbeeldingen/File/onderzoek_kinderopvang.pdf (januari 2009).

Auteur

Prof. Kristien De Paepe
VUB

 


Uw basiskennis opfrissen met Farmamozaïek?

Zie volgend onderwerp: Eigenschappen van de belangrijkste desinfectantia

Expert: 
expert