Skip to Content

dokter schrijft L glutamine 500 mg enterisch omhullen.Heeft het zin en zo ja waarom

De reden voor het enterisch omhullen is hier niet onmiddellijk duidelijk. Mogelijks gaat het om een experimentele behandeling van inflammatoir darmlijden.

Het doel van enterisch omhullen is de vrijstelling van een geneesmiddel uit te stellen tot de dunne darm is bereikt, meestal ter bescherming van het geneesmiddel tegen het maagzuur (zoals bij de zuurlabiele protonpompinhibitoren) of ter bescherming van de maagmucosa tegen het geneesmiddel (zoals bij acetylsalicylzuur). Geen van deze redenen lijkt op het eerste zicht relevant te zijn voor het aminozuur L-glutamine. Ook een zoektocht in de wetenschappelijke literatuur leverde geen voor de hand liggende verklaring op voor het omhullen van dit preparaat.

 
Een mogelijke verklaring kan vermoed worden op basis van een recente review over het nut van aminozuur supplementatie bij de behandeling van inflammatoire darmziekten (zoals ulceratieve colitis of de ziekte van Crohn). (1) In deze publicatie werd vermeld dat een hoge dosis glutamine (naast een aantal andere aminozuren) op de plaats van de inflammatie nuttig zou kunnen zijn. Hiervoor baseerde men zich vooral op experimenten in vitro en bij proefdieren. Goede klinische studies hierover bij mensen ontbreken echter, en geen enkele op evidentie gebaseerde richtlijn raadt het gebruik van L-glutamine bij de behandeling van inflammatoir darmlijden aan. Een belangrijk nadeel voor het hypothetisch gebruik van glutamine bij inflammatoire darmziekten is dat L-glutamine snel geabsorbeerd wordt in het proximale deel van de dunne darm, en de inflammatoire letsels die meer distaal gelokaliseerd zijn dus nooit kan bereiken. De auteurs van de review suggereerden daarom dat, indien aangetoond zou worden dat L-glutamine nuttig is bij deze aandoeningen, men nieuwe formulaties zal moeten ontwikkelen om een voldoende hoge dosis L-glutamine in het distale ileum en colon te krijgen. Men zou kunnen vermoeden dat de behandelende arts dit in het kader van een experimentele behandeling probeert te bereiken door de formulatie enterisch te laten omhullen. Dit is echter in hoge mate giswerk, zodat enkel de voorschrijver zelf meer duidelijkheid kan verschaffen bij dit voorschrift.

 

Referenties: 

Referenties:

(1) Coëffier et al. Potential for Amino Acids supplementation During Inflammatory Bowel Diseases. Inflamm Bowel Dis 2009 Jul 1; 15: 000-000

Auteur

Prof. apr. Koen Boussery

Ugent

Expert: 
koeby2662