Skip to Content

Voor behandeling van epilepsieaanvallen bestaat er in NL Midazolam neusspray met directe opname. Import kan niet (verdovend middel). Kan dit in bereidingen? Is er een alternatief? Stesolid (diazepam via klysma) kennen we al maar is onpraktisch.

Intranasaal midazolam blijkt bij een epileptische aanval sneller en beter te werken dan rectaal diazepam en in werkzaamheid vergelijkbaar te zijn met intraveneus diazepam. Het is ook veilig te gebruiken buiten de ziekenhuisomgeving. Wereldwijd is evenwel geen enkel nasaal preparaat met midazolam geregistreerd. Injecteerbare preparaten zijn ongeschikt als grondstof voor een magistrale bereiding omdat ze te sterk verdund zijn. Zuiver midazolamhydrochloride is wel geschikt mocht het in België verkrijgbaar zijn. De stof valt echter onder de opiaatwetgeving en dus vergt het in de handel brengen ervan de nodige vergunningen. Verwacht werd dat midazolamhydrochloride april-mei 2015 verkrijgbaar zou zijn. De stof is inmiddels inderdaad nu ook bij ons beschikbaar.

Wereldwijd is geen enkel nasaal preparaat met midazolam geregistreerd [1]. De nasale toepassing van midazolam is evenwel beschreven voor diverse toepassingen, waaronder sedatie van angstige kinderen tijdens een tandheelkundige ingreep  [2, 3], sedatie van volwassenen tijdens gastroendoscopie [4], e.a.. De in vroegere studies gebruikte preparaten werden bereid op basis van een 5 mg/ml oplossing bestemd voor injectie, die ook beschikbaar is in België. De preparaten hebben een zure pH van 2.9 - 3.7 en veroorzaken een irriterend branderig gevoel, dat enigszins kan worden ingedijkt door gebruik van een verstuiver [5]. Toch zijn ze ongeschikt omdat het te verstuiven volume van 3 à 4 ml, nodig om een werkzame dosis toe te dienen, te groot is. Het ideaal te verstuiven volume bedraagt 200 - 300 µl per neusgat, met een  maximum van 1 ml. Daarvoor is een hoger gedoseerde basisoplossing nodig [5] of nog beter de zuivere stof, zoals bij de bereidingsprocedure beschreven in het Pharmaceutische Weekblad [ 6] en geciteerd op de Qualenica-website [7]. De bijdrage op deze laatste website vermeldt, naast andere nuttige aanwijzingen, dat de hoeveelheid midazolamhydrochloride dient te worden afgestemd op het sprayvolume van de pompverstuiver. De daar toegepaste pompverstuiver heeft een sprayvolume van ± 89 µl, wat per spray overeenkomt met 2,5 mg midazolam base [7].

Ondermeer In Nederland blijkt de toepassing van de aldus bereide neusspray met midazolam nogal gebruikelijk bij patiënten met epilepsie. Tijdens een epileptische aanval kan een omstaander de neusspray toedienen, om de patiënt sneller te laten ontwaken uit de aanval [8,9]. Studies wijzen uit dat intranasaal midazolam bij een aanval sneller en beter werkt dan rectaal diazepam en in werkzaamheid vergelijkbaar is met intraveneus diazepam (10]. Het is ook veilig te gebruiken in een ambulante setting buiten de ziekenhuisomgeving.

Midazolam valt onder de wetgeving van de verdovende middelen en was tot voor kort niet verkrijgbaar in België. Naar aanleiding van deze vraag beloofde Fagron in december 2014 de nodige administratieve stappen te zullen ondernemen en is de grondstof midazolam hydrochloride begin april 2015 vrijgegeven. Midazolam hydrochloride is nu beschikbaar in het Fagron gamma als standaardverpakking van 1 gram onder de CNK code: 3254554. De zuivere grondstof kan dus vanaf vandaag gebruikt worden in België voor verwerking in een magistrale bereiding. Het analysecertificaat kan nagegaan worden op fagron.be. Met dank aan Fagron.

Referenties: 

[1] Midazolam, Delphicare, geraadpleegd op 17 dcember 2014.

[2] Dallman JA, Ignelzi MA Jr, Briskie DM., Comparing the safety, efficacy and recovery of intranasal midazolam vs. oral chloral hydrate and promethazine, Pediatr Dent. 2001 Sep-Oct;23(5):424-30.

[3] Wood M., The safety and efficacy of using a concentrated intranasal midazolam formulation for paediatric dental sedation, SAAD Dig. 2011 Jan;27:16-23.

[4] Uygur-Bayramiçli O, Dabak R, Kuzucuoglu T, Kavakli B., Sedation with intranasal midazolam in adults undergoing upper gastrointestinal endoscopy, J Clin Gastroenterol. 2002 Aug;35(2):133-7.

[5] Midazolam, Database UpToDate, WoltersKluwer, geraadpleegd op 17 dcember 2014.

[6] Knoester et al., Midazolam intranasaal toegepast, eventueel als noodmedicatie. Pharmaceutisch Weekblad 2002, 137, 112-7.

[7] Hoe midazolam neusspray maken? http://www.qualenica.be/vraagbox/graag-een-bereidingsvoorschrift-voor-midazolam-nasale-toediening

[8] Knoester PD, Jonker DM, Van Der Hoeven RT, Vermeij TA, Edelbroek PM, Brekelmans GJ, de Haan GJ., Pharmacokinetics and pharmacodynamics of midazolam administered as a concentrated intranasal spray. A study in healthy volunteers, Br J Clin Pharmacol. 2002 May;53(5):501-7.

[9] http://www.midazolam.nl/midazolam-neusspray.html

[10] Wolfe TR, Braude DA,  Intranasal Medication Delivery for Children: A Brief Review and Update, Pediatrics  Vol. 126  No. 3  September 1, 2010 pp. 532 -537

[11] Anonymous, Midazolam 30.9 mg/ml nasal spray, Fagron geraadpleegd op 22 december 2014

[12] J Nieuwinckel, Pharmacist, Compounding Knowledge Manager Fagron, persoonlijke berichtgeving 18 december 2014

 

Auteur:
Luc Leyssens

Datum laatste actualisatie: 22 december 2014

Expert: 
lucls5261