Skip to Content

In magistrale bereidingen (voornamelijk vermageringspreparaten) vind ik vaak de stof chromium orotaat terug in kleine dosissen (0.3 - 0.5 mg per gelule). Nergens vind ik de maximale dosis terug. Ook vind ik erg weinig informatie over dit product

De stelling dat driewaardig chroom (Cr(III)) essentieel zou zijn voor een efficiënte werking van insuline en in die hoedanigheid een belangrijke rol hebben in de regeling van het koolhydraten-, lipiden- en eiwitmetabolisme, is onvoldoende bewezen. Zelfs het essentieel karakter van Cr(III) staat nog steeds ter discussie. De minimale Cr(III)-behoeften zijn niet gekend. Een dagelijkse aanvoer van nagenoeg 30 µg Cr(III) wordt als normaal beschouwd. De Wereldgezondheidsorganisatie poneert dat het verbruik aan chroom-supplementen best beperkt zou blijven tot maximaal 250 µg/dag Over de biologische beschikbaarheid van chroomorotaat is weinig bekend maar aangenomen wordt dat die vergelijkbaar is met die van andere chroomzouten. Een dosis van 30 µg Cr(III) komt dan overeen met nagenoeg 340 µg (±0.3 mg) chromic orotate tetrahydrate.

Chroom(III)

Driewaardig chroom (Cr(III)) zou essentieel zijn voor een efficiënte werking van insuline en in die hoedanigheid een belangrijke rol hebben in de regeling van het koolhydraten-, lipiden- en eiwitmetabolisme. Die stelling is bijna uitsluitend afkomstig van gevalstudies van chronisch parenteraal gevoede patiënten met metabole en neurologische defecten. De gunstige effecten werden vooral vastgesteld bij type 2-diabetici, vermoedelijk maar niet zeker chroom-deficient, bij wie chroomsupplementen de nuchtere bloedglucosespiegels deden dalen, de glucosetolerantie verbeterden, de insuline-, cholesterol- en triglyceridenspiegels verlaagden en de HDL-cholesterol verhoogden [1]. Tot op heden is het onderliggend mechanisme niet verklaard. Studies waarbij artificiële chroomtekorten in diermodellen werden geïnduceerd hebben geen consistente resultaten opgeleverd [2]. Zelfs het essentieel karakter van Cr(III) staat in feite nog steeds ter discussie [3].

De gunstige respons op Cr(III) was gecorreleerd met het al dan niet toevoegen van  5 à 10 µg Cr(III) per dag aan een chronisch toegediende totale parenterale voeding. Rekening houdende met een absorptiepercentage van 5% zou dit overeenkomen met een orale inname van 100-200 µg/dag. Die hoeveelheid overtreft het geschatte gemiddelde dagelijks Cr(III)-verbruik van de bevolking uit 17 Europese landen, waarover cijfers terzake bekend zijn. Over de gemiddelde chroomstatus bij gezonde populaties is niets geweten. Een kurve, die een dosis-responsrelatie beschrijft en zou toelaten de minimale Cr(III)-behoeften te bepalen, is al helemaal niet voorhanden. Studies  over chroomsupplementen vertellen ons doorgaans niets over het  totale dagelijkse Cr(III)-verbruik bij de betrokken patiënten, omdat de bijdrage van andere voedingsmiddelen tot de aanvoer van Cr(III) bij de studieobjecten niet berekend werd. De enkele studie die daarover wel gegevens verschaft kon een significant gunstig effect van Cr(III)-suppplementen  niet bevestigen. Het EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies concludeerde onlangs nog dat op basis van de voorhanden zijnde studieresultaten het onmogelijk is de gemiddelde dagbehoefte aan Cr(III) te schatten en een  dagelijkse verbruiksmarge aan te bevelen [2].

De bijgevoegde tabel vermeldt zogenaamde "Adequate Intake (AI)"-waarden voor chroom, gepubliceerd door de Amerikaanse National Institutes of Health (NIH) [4]. De AI-waarde is een parameter die toegepast wordt als er te weinig gegevens zijn, die toelaten een aanbevolen dagelijkse inname (Recommended Dietary Allowance) door gezonde personen te bepalen. De AI-waarde wordt afgeleid uit de meting van de hoeveelheden chroom die gezonde personen gemiddeld dagelijks consumeren. Het gaat dus niet om een aanbevolen gebruik.

 

"Adequate Intake"-waarden voor Cr(III)

Leeftijd

Kind
(µg/dag)

Man
(µg/dag)

Vrouw
(µg/dag)

Zwangerschap
(µg/dag)

Lactatie
(µg/dag)

0 - 6 md

0.2

7 - 12 md

5.5

1 - 3 jaar

11

4 - 8 jaar

15

9 - 13 jaar

25

21

14 - 18 jaar

35

24

29

44

19 - 50 jaar

35

25

30

45

>50 jaar

30

20

 

De Wereldgezondheidsorganisatie poneert dat het verbruik aan chroom-supplementen best beperkt zou blijven tot maximaal 250 µg/dag [1].
In verband met het gebruik van chroomzouten om de drang naar suikers te onderdrukken verwijzen we naar een vroegere bijdrage in deze Q-box [5]. De situatie daaromtrent blijft ongewijzigd [4,6,7].

Chroomorotaat

Het moet gezegd dat chroomorotaat qua literatuur een nobele onbekende is onder de chroomzouten. Een Pubmed-search levert 868 hits op voor chroompicolinaat, maar geen enkele voor chroomorotaat. Over het algemeen is er weinig documentatie beschikbaar over de biologische beschikbaarheid van zouten van orootzuur. De beschikbaarheid van zink in zinkorotaat werd wel bestudeerd en werd vergelijkbaar bevonden met die van andere zinkzouten. Het Europees "Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to Food" besluit dat dit wellicht ook zal gelden voor andere minerale zouten van orootzuur [8]. Vanuit die veronderstelling mogen we besluiten dat hogergenoemde cijfers  ook mogen gehanteerd worden voor chroomorotaat. De grondstoffen van Certa en Fagron [9] bestaan uit het tetrahydraat (MW 589, waarvan 8.8% chroom). Een dosis van 30 µg Cr(III) komt dan overeen met nagenoeg 340 µg  (±0.3 mg) chromic orotate tetrahydrate.

Referenties: 

[1] Anonymous, Opinion of the Scientific Committee on Food on the Tolerable Upper Intake Level of Trivalent Chromium , European Commission, Scientific Committee on Food (expressed in 4 April 2003),  geraadpleegd op 9/12/14.

[2] EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA), Scientific Opinion on Dietary Reference Values for chromium, European Food Safety Authority (EFSA), Parma, Italy, EFSA Journal 2014;12(10):3845

[3] Vincent JB., Chromium: is it essential, pharmacologically relevant, or toxic? Met Ions Life Sci. 2013;13:171-98.

[4] Anonymous, Chromium, Dietary Supplement Fact Sheet , National Institutes of Health (NIH), reviewed november 2013, geraadpleegd op 9/12/14.

[5] Lies Leemans, Bestaat er enige evidentie voor het gebruik van chroom om "de drang naar suikers" te onderdrukken ?, IPSA Q-box http://q-box.be/node/270

[6] Sassan Pazirandeh, David L Burns, Ian J Griffin, Timothy O Lipman, Alison G Hoppin, Overview of dietary trace minerals, Database UpToDate, WoltersKluwer, geraadpleegd op 8 december 2014

[7] Tian H, Guo X, Wang X, He Z, Sun R, Ge S, Zhang Z., Chromium picolinate supplementation for overweight or obese adults, Cochrane Database Syst Rev. 2013 Nov 29;11:CD010063.

[8] Anonymous, Orotic acid salts as sources of orotic acid and various minerals added for nutritional purposes to food supplements ,  Scientific Opinion of the Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to Food (ANS), The EFSA Journal (2009) 1187, 1-25

[9] Naamloos, Veiligheidsinformatieblad chromic orotate tetrahydrate, versie 13.01.2011, Fagron, geraadpleegd op 10 december 2014

Auteur:
Luc Leyssens

Datum laatste actualisatie: 10 december2014

Expert: 
lucls5261