Skip to Content

Bij de combinatie van aflevering van medrol en enterol geeft ons programma een interactie met rode bollen. Mag dit dan absoluut niet samen? Wat is de reden hiervoor?

Bij immuungesupprimeerde of kritisch zieke patiënten moet terughoudend worden omgesprongen met het gebruik van probiotica. Een aantal gevallen van fungemie bij ernstig zieke patiënten, beschreven in de literatuur, wordt daaraan toegeschreven. DelphiCare vermeldt letterlijk: Het systemisch gebruik van glucocorticoïden in een farmacologische dosering kan de immuunreactie bij contact met ziekteverwekkers onderdrukken. De groei van de gistkiemen wordt daardoor bevorderd.

DelphCare vermeldt een interactie  tussen Saccharomyces cerevisiae (boulardii) en glucocorticoïden in de categorie "Ernstige gevolgen waarschijnlijk - Gecontra-indiceerd". In de betreffende monografie lezen we het volgende:

Patiënten die gedurende een immunosuppressieve behandeling met glucocorticoïden gistpreparaten (Saccharomyces cerevisiae) innamen, ontwikkelden in enkele gevallen fungemieën en gistinfecties van de inwendige organen.

De verklaring van deze interactie luidt als volgt:

Het systemisch gebruik van glucocorticoïden in een farmacologische dosering kan de immuunreactie bij contact met ziekteverwekkers onderdrukken. De groei van de gistkiemen wordt daardoor bevorderd.

Een referentie [2], geciteerd in diezelfde monografie, refereert naast de 3 gevallen uit de Intensive Care Unit van de auteurs zelf, ook nog naar 57 andere in de literatuur beschreven gevallen van fungemie door S. Cerevisiae. 26 van de 57 patiënten kregen  S. cerevisiae probiotica toegediend. 60% van die fungemieën werden gedetecteerd in een dienst intensieve zorgen, dus bij kritische zieke patiënten. 71% van de patiënten werden parenteraal gevoed. 17 patiënten overleden. De conclusie is dat bij immuungesupprimeerde of kritisch zieke patiënten terughoudend moet worden omgesprongen met het gebruik van probiotica.

Omgekeerd zal, naargelang het aanwezige micro-organisme, de werking van probiotica worden verstoord door anti-infectieuze middelen zoals antibiotica en schimmelwerende preparaten.

Referenties: 

[1] DelphiCare, geraadpleegd op 30/10/2014

[2] Muñoz P, Bouza E, Cuenca-Estrella M, Eiros JM, Pérez MJ, Sánchez-Somolinos M, Rincón C, Hortal J, Peláez T., Saccharomyces cerevisiae fungemia: an emerging infectious disease, Clin Infect Dis. 2005 Jun 1;40(11):1625-34.

Auteur:
Luc Leyssens

Datum laatste actualisatie: 10 november 2014

Expert: 
lucls5261