Skip to Content

Mag L tryptofaan toegevoegd worden aan SSRI?

Interaction checkers zijn het er over eens dat de combinatie van tryptofaansupplementen en SSRI's uit voorzorg moet vermeden worden. L-Tryptofaan blijft evenwel een essentieel aminozuur en de grondstof voor de synthese van SER. SSRI's kunnen alleen maar werken als onze hersenen SER kunnen maken en dus blijft een normale toevoer van TRP via de voeding noodzakelijk. Extra supplementen kunnen echter beter vermeden worden.

Het onderwerp tryptofaan (TRP) en depressie kwam vroeger al eens ter sprake in de Q-box.  Toen werd vermeld dat een normaal westers dieet nagenoeg 0.5 g TRP/dag bevat.  Dat TRP wordt grotendeels perifeer omgezet tot o.a. serotonine (SER). Perifeer aangemaakt SER kan de bloed-hersenbarriëre niet passeren en draagt bijgevolg niet bij tot de SER-reserves van het centraal zenuwstelsel. 2 - 3% van het voedings-TRP passeert wel de barriëre en wordt  in het centrale zenuwstelsel gebruikt voor de serotonineproductie.  Het verbruik van TRP is aan vele invloeden en  biochemische processen (o.a. kynureninesynthese)  gekoppeld. De invloed van voedings-TRP op de centrale SER-spiegels is bijgevolg zeer wisselend en onbruikbaar bij de antidepressieve therapie [1]. Niettemin is een verhoging van de SER beschikbaarheid in de hersenen mogelijk. De drie geraadpleegde interaction checkers zijn het er over eens dat de combinatie van tryptofaansupplementen en SSRI's uit voorzorg moet vermeden worden  [2,3,4].

We citeren letterlijk uit DelphiCare: "Bij gelijktijdige toediening van tryptofaan en serotonine-heropnameremmers kan een serotoninesyndroom voorkomen. De symptomen kunnen enkele minuten tot uren na het begin van het tweede serotoninerg geneesmiddel optreden. Dit wordt gekenmerkt door autonome (hyperthermie, transpireren, diarree, misselijkheid, tachycardie, bloeddrukstijging en -schommelingen), neuromusculaire (tremor, hyperreflexie, myoclonie) en mentale stoornissen (verwardheid, opwinding, angst); vaak treden slechts enkele van deze symptomen op. In levensbedreigende gevallen kan het leiden tot een sterke steiging van de lichaamstemperatuur, krampen, delirium, coma, acidose, bloedstollingsstoornissen, rhabdomyolyse en nierinsufficiëntie)."[2]

L-Tryptofaan blijft evenwel een essentieel aminozuur en de grondstof voor de synthese van SER. SSRI's kunnen alleen maar werken als onze hersenen SER kunnen maken en dus blijft de normale toevoer van TRP via de voeding noodzakelijk. Extra supplementen kunnen echter beter vermeden worden [5].

Referenties: 

[1] L.Leyssens, 5-hydroxytryptophaan "zou" een antidepressieve werking hebben ? Wat is daarvan aan ?, Q-box, 17 juli 2013

[2] Naamloos, Monografie Interactie tryptofaan + serotonine-heropnameremmers, DelphiCare, geraadpleegd op 21 oktober 2014

[3] Anonymous, Drug-interactionchecker, Medscape, geraadpleegd op 21 oktober 2014

[4] Anonymous, Drugs Interactions Checker, geraadpleegd op 21 oktober 2014

[5] B. Broogard, Can You Take L-Tryptophan With SSRIs?, Livestrong.com, geraadpleegd op 21 oktober 2014

Auteur:
Luc Leyssens

Datum laatste actualisatie: 21 oktober 2014

Expert: 
lucls5261