Skip to Content

Is het nodig om na inname van Malarone te wachten om zwanger te worden? Zo ja, hoe lang?

Er zijn zeer weinig gegevens te vinden over de veiligheid van Malarone® bij zwangerschap of zwangerschapswens. De WHO raadt echter aan om zwangerschap te vermijden tot 3 weken na de laatste inname van dit geneesmiddel.

Verdieping

Wat is Malarone®

Malarone® (atovaquone+proguanil) wordt gebruikt ter profylaxe van Plasmodium falciparum malaria en voor de behandeling van acute ongecompliceerde Plasmodium falciparum malaria [1, 2].

Malarone® bij zwangerschap

De gegevens over de veiligheid bij blootstelling aan atovaquone-proguanil tijdens de zwangerschap zijn zeer beperkt, waardoor deze combinatie momenteel niet wordt aangeraden voor gebruik tijdens de zwangerschap [3]. Ook voor de meeste andere beschikbare antimalariamiddelen zijn de gegevens over de veiligheid bij zwangerschap beperkt [4]. Omwille van de aangetoonde nadelige effecten van malaria voor zowel moeder als baby, wordt profylaxe desondanks aangeraden wanneer een zwangere vrouw in een gebied met een reële besmettingskans dient te verblijven. In dergelijke gevallen wordt meestal Lariam® (mefloquine) aangeraden als profylacticum [3,4,5].

Malarone® & zwangerschapswens

We vonden geen studies over de veiligheid van atovaquone-proguanil bij zwangerschapswens. In een document van de WHO wordt wel aangeraden om zwangerschap te vermijden tot 3 weken na de laatste inname van atovaquone-proguanil [3]. Het is echter niet duidelijk op welke gegevens deze aanbeveling gebaseerd is (vermoedelijk op voornamelijk expert opinion). Indien de patiënt toch zwanger zou worden tijdens profylaxe met antimalariamiddelen, wordt dit door ditzelfde WHO-document niet als indicatie gezien voor zwangerschapsonderbreking [3].

Referenties: 

[1] SKP Malarone®

[2] Farmacotherapeutisch Kompas: http://www.farmacotherapeutischkompas.nl/preparaatteksten/a/atovaquon_proguanil.asp#indicaties

[3] World Health Organization 2014. Chapter 7  Malaria. In: International Travel and Health 2014. Geneva, Switzerland

[4] Roggelin L, Cramer JP. Malaria prevention in the pregnant traveller: A review. Travel Medicine and Infectious Disease 2014;12:229-236.

[5] Instituut voor Tropische Geneeskunde: http://www.itg.be/ITG/Uploads/MedServ/nzwangerschap.pdf

Auteur:
Apr. Elke Joos
Prof. Dr. Apr. Koen Boussery
Eenheid voor Farmaceutische Zorg, Faculteit Farmaceutische  Wetenschappen, UGent

Datum laatste actualisatie: 6 oktober 2014

Expert: 
koeby2662