Skip to Content

Wat zijn de leeftijdsgrenzen voor de verschillende doseringen neusdruppels Argyrol®?

Gefundeerde optimale doseringen van neusdruppels Argyrol® voor verschillende leeftijdsgrenzen zijn onvindbaar. Gebruikelijke concentraties van 2, 5 en 10% zijn te vinden in oudere formularia. Het gebruik van Argyrol® is in feite obsoleet. Kortstondig nasaal gebruik van neusdruppels houdt geen gevaar in, maar van de werking moet niet veel verwacht worden. Er bestaan betere en meer veilige middelen.

De EngelstaligeWikipedia beschrijft een interessante  geschiedenis van Argyrol® (andere benamingen: mild silver protein, zilvervitellinaat), dat al in 1901 op de markt werd gezet [1]. Wetenschappelijke publicaties over Argyrol® dateren uit de eerste helft van vorige eeuw [2]. De exacte bereidingsprocedure lijkt een goed bewaard geheim. Een bron vermeldt dat Argyrol® bereid wordt door behandeling van gliadine uit tarwe onder druk in een autoclaaf. Daaruit wordt een wit, korrelig precipitaat bekomen waaraan zilver wordt toegevoegd [2]. Wikipedia heeft het echter over een zilver-gelatine colloïd, bekomen door reactie tussen zilvernitraat, natriumhydroxide en gelatine [1].

Over de mogelijke nadelen van Argyrol® werd reeds vroeger in de Qbox bericht [3]. Het wordt door experten reeds geruime tijd  als obsoleet geklasseerd. De DelphiCare [4] databank vermeldt nog 2 Italiaanse specialiteiten met Argyrol®, beide dan nog in combinatie met een andere stof, resp. hydrocortison en efedrine. Dat verklaart wellicht waarom informatie over verschillende doseringen onvindbaar is. Er is wel  een summiere commerciële website over Argyrol®, maar ook deze geeft geen specifieke instructies over het gebruik bij kinderen [5].

Een van de weinige, maar veelzeggende evaluatierapporten over Argyrol®, die konden worden opgediept, is een verslag van een FDA-werkgroep van 7 mei 1999 [6] waarvan we de kern hieronder weergeven.

De antimicrobiële eigenschappen van het zilverion zijn onbetwistbaar vastgesteld, maar hun schadelijk effect op  cellen en weefsels maakt dat ze enkel bruikbaar zijn op sterke, intacte weefselstructuren. Een van de manieren om dat te verhelpen was de binding van de zilverionen in een complex met een proteïne. Dit werd dus het Argyrol®. Argyrol® was minder schadelijk en kon op muceuze membranen worden aangebracht. De behandeling van ooginfecties en preoperatieve ontsmetting van de ogen waren de oorspronkelijke indicaties. Jammer genoeg was het gebonden zilver minder werkzaam. Al tijdens de jaren 30 bleek al dat Argyrol® minder effectief was dan vergelijkbare producten uit die tijd. Latere studies bevestigen dit. Zelfs het eveneens obsolete thiomersal bleek sterker werkzaam te zijn. Ook de blauwgrijze verkleuring van de conjunctiva als gevolg van de afzetting van zilverionen werd herhaaldelijk aangetoond. Die afzetting is niet zichtbaar na éénmalig gebruik maar wordt pas duidelijk bij herhaaldelijk gebruik. Volgens hetzelfde verslag is het niet de eerste keer dat een negatieve evaluatie gemaakt wordt van Argyrol®. Gegevens die de voordelen  ervan aantonen  ontbreken. Na discussie en stemming wordt unaniem beslist dat Argyrol® geen plaats verdient tussen de gangbare ontsmettingsmiddelen.

De conclusie is dat kortstondig nasaal gebruik geen gevaar inhoudt, maar dat er veel betere middelen bestaan. Gebruikelijke concentraties van 2, 5 en 10% zijn te vinden in oudere formularia [7,8,9].

Referenties: 

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Argyrol®

[2] Lancaster WB., Argyrol®., Trans Am Ophthalmol Soc. 1920;18:151-62.

[3] http://q-box.be/node/137

[4] http://delphicare.apb.be/

[5] http://www.Argyrol®.com/agprotein.phtml

[6] Food and Drug Adminstration (FDA), Center for Drug Evaluation and Research, Pharmacy Compounding Advisory Committee, Discussion and Vote on Mild Silver Protein               pp 2-20, May 7, 1999

[7] Vitellinezilveroogdruppels, Nationaal Formularium V, 1977

[8] Vitellinezilverneusdruppels, DAC (Deutscher Arzneimittel Codex) 2007

[9] http://q-box.be/node/209

 

Auteur:
Luc Leyssens

Datum laatste actualisatie: 18 september 2014

Expert: 
lucls5261