Skip to Content

Een pedicure brengt systematisch éénmaal Terramycine oogzalf aan wanneer ze een klein wondje maakt bij de verzorging van voeten. Bij thuiskomst volgt er geen verdere behandeling. Is dit aanbevolen of geniet een antiseptische zalf (vb. Cetavlex) voorkeur?

Conform aan de aanbeveling van het BCFI zouden we de toepassing van antibiotica voor lokale preventie van infecties zo veel mogelijk vermijden en de voorkeur geven aan antiseptica.

Terramycine + Polymyxine B® is  verkrijgbaar als huidzalf en als oogzalf. De huidzalf bevat 30 mg/g  oxytetracycline, de oogzalf slechts 5 mg/g. Het gehalte polymyxine B is in beide producten gelijk aan 10.000IE / g.

De oogzalf is geïndiceerd voor de behandeling van oppervlakkige ooginfecties, met name infecties van het bindvlies en het hoornvlies te wijten aan gevoelige micro-organismen.

De huidzalf is geïndiceerd voor de preventie en de behandeling van gelokaliseerde huidinfecties zoals pyodermie, dermatitis pustulosa en infecties van lichte wonden of brandwonden te wijten aan gevoelige micro-organismen.

Voor de preventie van gelokaliseerde huidinfecties zouden we alleszins opteren voor de hoger gedoseerde huidzalf, niet voor de oogzalf.

Anderzijds luidt het advies in het GGR letterlijk "Ten onrechte worden frequent antibiotica toegepast waar antiseptica zouden volstaan. Ook het lokale gebruik van antibiotica veroorzaakt immers ontwikkeling van resistentie en allergische reacties. Zeker voor profylactisch gebruik is er geen plaats."  

Conform aan deze aanbeveling zouden we de toepassing van antibiotica zo veel mogelijk vermijden en de voorkeur geven aan antiseptica.

Referenties: 

[1] Samenvattingen Kenmerken Product Terramycine + Polymyxine B® zalf en Terramycine + Polymyxine B® oogzalf, geraadpleegd op 16 setember 2014

[2] Gecommentarieerd Geneesmiddelencompendium, Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie, geraadpleegd op 16 setember 2014

 

Auteur:
Luc Leyssens

Datum laatste actualisatie: 16 september 2014

Expert: 
lucls5261