Skip to Content

Patient is in mei bij uroloog geweest en krijgt een voorschrift voor Tavanic 500mg 10 tab, in september af te halen.Na 10 dagen inname antibioticum moet hij 4 dagen wachten en dan naar huisdokter voor bloedonderzoek.Welke is de bedoeling van zo'n therapie

Vermoedelijk moet de omschrijving bloedonderzoek in deze vraag ruim geïnterpreteerd worden en zullen er mogelijk andere urologische testen worden uitgevoerd, waarbij de uroloog oordeelt dat antibioticaprofylaxe aangewezen is alvorens de test uit te voeren.

Meer dan waarschijnlijk betreft het hier een profylactische behandeling, voorafgaand aan een urologische procedure. Het nut ervan is vrij goed gedocumenteerd voor bepaalde types chirurgische ingrepen aan de prostaat of bij prostaatbiopsie, minder goed voor andere ingrepen of onderzoeken. Bij endoscopisch onderzoek van urineleider en nieren (ureterorenoscopie) of bij niersteenverwijdering (percutane nefrolithotomie) zou profylaxe zinvol zijn, maar de evidentie is beperkt. Voor andere interventies zoals een blaasonderzoek (cystoscopie) of urodynamische testen is het advies eerder negatief.

Vermoedelijk moet de omschrijving bloedonderzoek in deze vraag ruim geïnterpreteerd worden en zullen er mogelijk andere urologische testen worden uitgevoerd, waarbij de uroloog oordeelt dat antibioticaprofylaxe aangewezen is. 

Referenties: 

[1] Bootsma AM, Laguna Pes MP, Geerlings SE, Goossens A., Antibiotic prophylaxis in urologic procedures: a systematic review., Eur Urol. 2008 Dec;54(6):1270-86.

[2] JS Wolf, CJ Bennett, RR Dmochowski, BK Hollenbeck, MS Pearle, AJ Schaeffer, Best Practice Policy Statement on Urologic Surgery Antimicrobial Prophylaxis (2008), geraapleegd op 3 september 2014

 

Auteur:
Luc Leyssens

Datum laatste actualisatie: 3 september 2014

Expert: 
lucls5261