Skip to Content

Waarom zijn Fluimucil neusdruppels OR en Neobacitracine neusdruppels MR? Dit zijn toch allebei antibiotica?

Voorschrift, doodshoofd en bewaring in giftkast zijn verplicht voor aminosiden bevattende producten bestemd voor het oor. Dit is het geval voor Neobacitracine®. Voor thiamfenicol geldt deze regel niet.

Het antwoord op deze vraag is af te leiden uit de tabel met de afleveringsvoorwaarden, etikettering en bewaring van gifststoffen opgenomen in de reglementering van de gifstoffen [1].

Neobacitracine®

Neobacitracine® bevat  bacitracine 500IE en neomycinesulfaat 5mg / ml.  Neomycine is een antibioticum van de groep der aminosiden, waarvan bekend is dat ze toxisch zijn voor het gehoor.

Onder de voorwaarden in lijst IV, uitwendig gebruik, in mengsel worden een voorschrift, een  doodshoofd en bewaring in giftkast verplicht voor "Lokale anesthetica, antibiotica van de groep van de tetracyclines, aminosiden, colistine of chlooramfenicol, pyrazolderivaten, natuurlijke of synthetische corticosteroïden voor het oor"
Neobacitracine® pro inst. druppels zijn bestemd voor oog, oor, en neus en vallen bijgevolg onder deze regel (categorie YR).

Fluimucil Antibiotic®

Voor het werkzaam bestanddeel van Fluimucil Antibiotic®, thiamfenicol, gelden geen bijzondere regels.  De stof valt wel onder de algemene noemer antibiotica.  Voorschrift, doodshoofd en bewaring in giftkast zijn verplicht voor  "Antibiotica, hormonen of antihormonen voor diergeneeskundig gebruik", maar dus niet voor menselijk gebruik.  Derhalve valt Fluimucil Antibiotic® in categorie X.

Referenties: 

[1] Bewaring en aflevering van geneesmiddelen, Centrum voor farmaceutische Informatie A.P.B., Uitgave van 17 januari 2012

Auteur:
Luc Leyssens

Datum laatste actualisatie: 2 september 2014

Expert: 
lucls5261