Skip to Content

Mogen biergisttabletten (Trap) genomen worden tijdens de borstvoeding ter stimulering van de secretie ? Zo ja, wat is de optimale dosis ?

Het gebruik van biergist tijdens zwangerschap is veilig. De doeltreffendheid als stimulans van de melkproductie is niet wetenschappelijk gedocumenteerd en is bijgevolg een zeer subjectief gegeven dat varieert van persoon tot persoon. Spectaculaire resultaten mogen alleszins niet verwacht worden, maar het is altijd een poging waard en daarbij kunnen de instructies van de fabrikant worden aangehouden.

Bij de melkproductie zijn drie stadia te onderscheiden, mammogenese, lactogenese en galactopoiese. Mammogenese staat voor de groei en ontwikkeling van de melkklieren, lactogenese staat voor de aanvang van melksecretie en galactopoëse voor de instandhouding ervan.  Elk van deze stadia vergt een ander evenwicht in de verhouding tussen diverse hormonen. Oestrogenen en progesteron hebben de overhand tijdens het mammogeneseproces, in samenwerking met prolactine, groeihormoon, insuline, cortisol en epidermale groeifactor. TIjdens de lactogenese speelt prolactine de hoofdrol . De instandhouding van de melkproductie wordt vooral aangestuurd door de fysische stimulans van het zuigen tijdens het geven van borstvoeding, waardoor hogere prolactinespiegels in stand gehouden worden. Oxytocine zorgt voor de activatie van de zenuwbanen betrokken bij de toeschietreflex (galactokinese) [1].

Over de invloed van biergist in dit proces kunnen we kort zijn. De wetenschappelijke literatuur vermeldt hierover niets. Andere gezondheidsclaims voor probiotica zoals de bevordering van de gastro-intestinale evenwicht en van de immuniteit komen we meer tegen, hoewel ook daar duidelijk gewezen wordt op de vele onzekerheden en de behoefte aan gecontroleerde studies [2,3].

Wat de veiligheid betreft doen de beschikbare gegevens sterk vermoeden dat er geen of nauwelijks  systemische resorptie plaatsgrijpt bij toediening van supplementen van probiotica aan gezonde gebruikers. Eén meta-analyse en diverse gerandomiseerde gecontroleerde studies bij vrouwen in het derde trimester van de zwangerschap rapporteerden geen ongewenste gevolgen voor de foetus. Probiotica worden ook niet geacht over te gaan in de moedermelk [4].

Bij een bezoek aan enkele populaire  sites, bestemd voor borstvoedende moeders, merken we dat de discussie alle richtingen uitgaat en dat er nog vele andere (kruiden)middeltjes worden aanbevolen [5]. Vooral fenegriek duikt regelmatig op in dat verband. Op een forum werd gemeld dat biergist in tabletten uit de apotheek vaak veel minder effect zouden hebben omdat die meestal uit de inactieve gist gemaakt wordt, die de brouwerijen niet meer kunnen gebruiken. Het bezinksel uit een flesje Duvel of een ander niet gepasteuriseerd en op fles gegist bier zou wel werkzaam zijn. Alcohol dient uiteraard gemeden te worden [6].

De conclusie is dat het gebruik van biergist tijdens zwangerschap veilig is. De doeltreffendheid als stimulans van de melkproductie is niet wetenschappelijk gedocumenteerd en is bijgevolg een zeer subjectief gegeven dat varieert van persoon tot persoon. Spectaculaire resultaten mogen alleszins niet verwacht worden, maar het is altijd een poging waard en daarbij kunnen de instructies van de fabrikant worden aangehouden.  

Referenties: 

[1] Naamloos, Wikipedia: borstvoeding, geraadpleegd op 4 augustus 2014

[2] Senok AC, Ismaeel AY, Botta GA., Probiotics: facts and myths, Clin Microbiol Infect. 2005 Dec;11(12):958-66.

[3] Rautava S, Kalliomäki M, Isolauri E., Probiotics during pregnancy and breast-feeding might confer immunomodulatory protection against atopic disease in the infant, J Allergy Clin Immunol. 2002 Jan;109(1):119-21.

[4] Elias J, Bozzo P, Einarson A, Are probiotics safe for use during pregnancy and lactation?, Can Fam Physician. Mar 2011; 57(3): 299–301.

[5] Bon A, Goed voor de moedermelk, Kenniscentrum Borstvoeding, geraadpleegd op 4 augustus 2014

[6] Tips borstvoeding op gang brengen, http://forum.zappybaby.be,  geraadpleegd op 4 augustus 2014

Auteur:
Luc Leyssens

Datum laatste actualisatie: 4 augustus 2014

Expert: 
lucls5261