Skip to Content

Dame (45jr), na uitstrijkje met atypische cellen, moet haar 3x laten vaccineren met Cervarix en na 6 maand opnieuw laten testen. Ze zou op dit moment besmet zijn met HPV. Wat is het nut van de vaccinatie?

HPV-vaccins blijven immunogeen op latere leeftijd voor personen, althans voor subtypes waarmee ze vooraf niet in contact kwamen. Er is geen basis om een patiënt te vaccineren tegen een HPV-subtype waarmee hij reeds werd besmet.

Er is geen twijfel over dat vaccins toegepast op jonge leeftijd significant hogere antistofspiegels generereren dan natuurlijke infecties bij vrouwen tot 55 jaar [1].

Hoewel bij de meeste populaties de piekincidentie voor humaan papillomavirus (HPV)  zich tussen de eerste 5 à 10 jaar van seksuele activiteit bevindt, blijven vrouwen ook later een risico lopen om HPV-infecties op te doen.  Volgens de resultaten van een klinische studie is het quadrivalent HPV vaccin ook werkzaam bij vrouwen tussen 24-45 jaar, die vooraf nog niet eerder werden geïnfecteerd met de relevante HPV-types [2].

Met betrekking tot vaccinatie van reeds wel geïnfecteerde personen zegt de Hoge Gezondheidsraad in haar publicatie 8367 [3] het volgende:
"Over de effectiviteit van HPV-vaccinatie bij vrouwen en mannen die al een HPV-infectie hebben opgelopen, is slechts beperkte informatie voorhanden. De gegevens die beschikbaar zijn wijzen op een bescherming tegen de HPV-types in het vaccin waarmee men voordien nog geen contact heeft gehad. Gegevens over de werkzaamheid voor de HPV-types waarmee men reeds besmet is bij aanvang van de vaccinatie ontbreken daarentegen volledig. Het is dan ook aangewezen om de type-specifieke prevalentie van HPV-infectie en de serostatus in functie van leeftijd en geslacht in de bevolking te meten om het belang van catch-up vaccinatie in te schatten."

In hetzelfde document stelt de HGR ook dat de profylactische werkzaamheid van het vaccin tegen relevante baarmoederhals pathologie tot op heden niet in efficaciteitsstudies werd onderzocht voor vrouwen ouder dan 25 jaar. Anderzijds wordt vermeld dat de vaccins geen therapeutisch effect hebben bij geïnfecteerde vrouwen.

Deze standpunten zijn reeds enige jaren oud maar worden vooralsnog niet weerlegd door andere bronnen [4].
HPV-vaccins blijven dus immunogeen op latere leeftijd, maar er is dus geen basis om een patiënt te vaccineren tegen een kiem waarmee hij reeds werd besmet.

Referenties: 

[1] Poppe WA, Simon PH, De Ridder MR., Why consider human papillomavirus vaccination in older women?, Gynecol Obstet Invest. 2010;70(4):237-43.

[2] Muñoz N, Manalastas R Jr, Pitisuttithum P, Tresukosol D, Monsonego J, Ault K, Clavel C, Luna J, Myers E, Hood S, Bautista O, Bryan J, Taddeo FJ, Esser MT, Vuocolo S, Haupt RM, Barr E, Saah A., Safety, immunogenicity, and efficacy of quadrivalent human papillomavirus (types 6, 11, 16, 18) recombinant vaccine in women aged 24-45 years: a randomised, double-blind trial, Lancet. 2009 Jun 6;373(9679):1949-57.

[3] Hoge Gezondheidsraad, vaccinatie tegen infecties veroorzaakt door het humaan papillomavirus, December 2007, HGR Nr. 8367 - herziening Nr. 8204

[4] Anonymous, HPV Vaccine Information for Clinicians - Fact Sheet, Centers for Disease Control and Prevention, juli 2012

Auteur:
Luc Leyssens

Datum laatste actualisatie: 7 juli 2014

Expert: 
lucls5261