Skip to Content

Is het gebruik van orale mucolytica bij astma en COPD patiënten een contra-indicatie?

Neen, orale mucolytica zijn zeker niet gecontra-indiceerd bij astma en COPD. Ze kunnen integendeel als ondersteunende therapie gegeven worden bij overdreven slijmproductie. Bij oudere astmapatiënten zijn in het verleden wel enkele gevallen van bronchospasmen na inhalatie van N-acetylcysteïne gemeld.

 

We vermelden hierbij volledigheidshalve dat de evidentie van mucolytica de laatste jaren in medische reviews in twijfel wordt getrokken. Nochtans blijven deze producten een plaats hebben binnen het zelfzorggamma bij productieve hoest. In ieder geval wijzen we erop dat het beter is mucolytica mee te geven in geval van productieve hoest, dan wel antitussiva die de hoest enkel remmen en de evacuatie van overtollig slijm verhinderen.
 
 
De grootste contra-indicatie voor langdurig gebruik van mucolytica is een voorgeschiedenis van maag- of duodenumulcus. Zoals de term “mucolytica” laat vermoeden werken deze producten “lytisch” of “afbrekend” op de mucus. Ook ons gastro-intestinaal stelsel is met een mucus bedekt en kan bijgevolg aangetast worden door mucolytica. Vandaar dat deze producten tegenaangewezen zijn in geval van maag- of duodenumulcus. Deze contra-indicatie is echter slechts ‘relatief’; niet “absoluut”. Mucolytica kunnen m. a. w. wel occasioneel gebruikt worden bij ulcuspatiënten, enkel langdurig gebruik (gedurende weken of maanden in geval van astma, COPD of mucoviscidose) is tegenaangewezen.
In theorie maakt men een onderscheid tussen mucolytica (n-acetylcysteïne, carbocysteïne) en mucoregulatoren (o.a. broomhexine en ambroxol). Deze laatsten zouden enkel interfereren met de aanmaak van mucus (en minder met de afbraak ervan). Of beide groepen van producten ook in de praktijk een significant verscheiden effect ressorteren is tot op heden niet aangetoond en wellicht van weinig betekenis.
 
 
In concreto: Aan astma- en COPD-patiënten kunnen we zonder bezwaar orale mucolytica afleveren. We wijzen erop dat in geval van zelfzorgmedicatie best een limitatief gebruik wordt aangeraden en de patiënt bij langdurige klachten (> 2 weken) naar de arts dient te worden verwezen.
 
Auteur
Prof. Apr. Lies Leemans
VUB 
Referenties: 

 

  • L. Leemans et al. Adviezen voor zelfzorg 2006; KAVA, 3de ed.
  • Productbijsluiters: www.pharma.be
  • Duncan FR, Chest 2007

Uw basiskennis opfrissen met Farmamozaïek?

Zie volgende onderwerpen: Mucolytica, Nut van mucolytica bij COPD, N-Acetylcysteïne en chronische bronchitis

Expert: 
sopse2321