Skip to Content

Moet bij chronisch gebruik van mariadistel af en toe pauze ingelast worden en zo ja waarom? Zijn er interacties?

Langdurig gebruik van mariadistel kan wellicht zonder poblemen. Er dient rekening te worden gehouden met een verlaagde CYP-werking, doch enkel voor CYP 2C8 en 2C9 is een interactie mogelijk. Het verdient ook zeker voorkeur om preparaten te gebruiken met een verhoogde biodisponibiliteit (cyclodextrine gecapsuleerde, ...).

We zien geen direct probleem voor een langdurig gebruik van mariadistel.

De beschermende werking naar de lever ervan vervult zich waarschijnlijk op 4 gebieden:

- direct anti-oxydant effect van de lignanen.
- stimulatie van de proteine synthese (verhoogde RNA-polymerase activiteit).
- verminderde fase I-detoxificatie.
- verhoogde fase II-detoxificatie door een stimulatie van de glutathione synthese.

Door de beide laatste krijgt men een betere afstelling van beide fasen op elkaar waardoor er minder risico bestaat voor blootstelling aan toxische intermediairen gevormd als gevolg van fase-I.

Hierdoor dient er wel rekening te worden gehouden met een verlaagde CYP-werking.
In de literatuur vindt men een mogelijke invloed terug op verschillende CYP's (1A2, 3A4, 2B6, 2C8, 2C9 2D6 en 2E1).
Rekening houdend met de gemeten Ki-waarden en gerapporteerde Cmax voor de sylimarine componenten blijkt echter enkel voor CYP 2C8 en 2C9 een mogelijke interactie te kunnen optreden.

Dit brengt ons ook tot de volgende problematiek, deze van de biobeschikbaarheid. Het is moeilijk om echt therapeutische gehaltes te bekomen in het bloed bij orale toediening. Het verdient dus zeker voorkeur om preparaten te gebruiken met een verhoogde biodisponibiliteit (cyclodextrine gecapsuleerde, ...).

Referenties: 

Auteur:

Prof. Dr. K. Demeyer
VUB - FAFY
Laarbeeklaan 103,
B-1090 Jette.

Datum laatste actualisatie: 5 juli 2014

Expert: 
expert