Skip to Content

Een patiënte van ons werd opgestart met Nolvadex voor een tumor in de borst. Tegen de enorme opvliegers stelde de dokter Bioclimal voor. Is er een mogelijke fytooestrogene invloed op de werking van Nolvadex, vooral op evt hormoongevoelig borstweefsel?

Een verklaring voor de werking van zilverkaars is vandaag niet voorhanden, maar er is geen reden om aan te nemen dat enige fytooestrogene invloed aan de orde is.

Het werkzaam bestanddeel van Bio - Climal is een gestandaardiseerd droog extract van Zilverkaars (Cimicifuga Racemosa L.) [1]. Over zilverkaars hadden we het al eerder naar aanleiding van een vroegere vraag in de Q-box. Dat antwoord blijft ook vandaag van kracht. Aanvankelijk werd gedacht dat fyto-oestrogenen aan de basis zouden liggen van een gunstig effect van zilverkaars op de warmteopwellingen. Er zijn echter bij deze plant nooit oestrogene effecten gemeten. Er zijn aanwijzingen dat een beïnvloeding van serotoninereceptoren meer aannemelijk is [2].

Toch is er niets gekend over de werkingsprincipes, noch weet men welke chemische bestanddelen essentieel zijn voor het effect. Over de veiligheid vermeldt de EMA in haar monografie over zilverkaars  het volgende: "Patienten behandeld of onder behandeling voor borstkanker of voor andere hormoon-afhankelijke tumoren, gebruiken best geen Cimicifuga preparaten zonder voorafgaand medisch advies."

Dit standpunt is het gevolg van de mogelijke onterechte onzekerheid die er heerst: "Evidentie afkomstig van in vitro en in vivo farmacologische studies suggereren dat Cimicifuga extracten geen invloed hebben op de latentie of op de ontwikkeling van borstkanker. Nochtans werden contradictorische resultaten bekomen in andere in-vitro experimenten."

Dit standpunt van de EMA blijft ook vandaag nog geldig [3]. Een sluitend antwoord op de vraag is dus niet voorhanden, maar er is geen reden om aan te nemen dat enige fytooestrogene invloed hier aan de orde is.

Referenties: 

[1] http://www.farmaline.be/

[2] L. Leyssens, Wat kan geadviseerd worden aan een patiente met een geschiedenis van hormoon gerelateerde borstkanker voor het verminderen van de warmte opwellingen? , Q-box 2013

[3]  Anonymous,  Community herbal monograph on Cimicifuga racemosa (L.) Nutt., rhizoma, 25 November 2010, EMA/HMPC/600717/2007 Corr., Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC), European Medicines Agency (EMA) , geraadpleegd op 6 juni 2014

Auteur:
Luc Leyssens

Datum laatste actualisatie: 6 juni 2014

Expert: 
lucls5261