Skip to Content

Tijdens de wacht leverde ik motilium suppo kinderen af. Kind was 3 jaar en woog 16 kg. Dosering 2/dag. 30 min later telefoon dat het kind 10 min na opsteken stoelgang maakte. Mag de moeder een nieuwe suppo opsteken? In de stoelgang werd niets gezien.

Als in de stoelgang niks terug te vinden is van de zetpil, is die reeds opgelost in het rectum. We moeten er dan van uitgaan dat een deel van de werkzame stof van de zetpil reeds opgenomen is door het lichaam en dus een therapeutische werking kan uitvoeren. Het geven van een tweede zetpil zou m.a.w. kunnen leiden tot overdosering, wat bij jonge kinderen absoluut moet vermeden worden. We raden de ouders bijgevolg aan geen extra suppo op te steken, tenzij het tijd is voor een volgende dosering. Wanneer het kind blijft braken wordt best de arts opnieuw gecontacteerd.

Zetpillen, een korte opfrissing.

De orale weg is de eerste keuze bij het toedienen van geneesmiddelen[1]. In sommige gevallen, zoals bij braken, is orale toediening van geneesmiddelen echter niet mogelijk. In dergelijke gevallen biedt rectale toediening onder de vorm van een zetpil een praktisch alternatief. We zetten enkele voor- en nadelen nog eens op een rijtje [1,2].

Voordelen

Nadelen

  • Geen inactivatie van pH en enzymes in maag en darm
  • Geen first-pass effect
  • Geen gastro-intestinale irritatie
  • Geschikt voor patiënten met slikproblemen
  • Absorptie sterk afhankelijk van fysicochemische factoren van het geneesmiddel en de zetpilmassa bv. oplosbaarheid, partikelgrootte, smelt- of oplossingseigenschappen van de zetpilmassa, …
  • Absorptie sterk afhankelijk van fysiologische factoren bv. het al dan niet aanwezig zijn van stoelgang in het rectum, oplossingsproblemen door de kleine hoeveelheid vloeistof aanwezig in het rectum, …
  • Invloed van gastro-intestinale aandoeningen

 

Als zetpilmassa kan gebruik gemaakt worden van vette (bv. adeps solidus) of wateroplosbare (bv. gelatine-glycerine, polyethyleenglycolen zoals macrogol) excipiëntia. Zetpillen op basis van vette excipiëntia smelten bij lichaamstemperatuur en mengen zich met de secreties van het rectum. Zetpillen op basis van wateroplosbare excipiëntia lossen op in de secreties van het rectum. Aangezien dit onafhankelijk is van de lichaamstemperatuur hebben ze het voordeel dat ze kunnen bewaard worden bij hogere temperaturen [2].

Wat zegt de bijsluiter?

Volgens de wetenschappelijke bijsluiter van Motilium® bevat één zetpil Motilium® voor kinderen 30 mg domperidon. De zetpilbasis bestaat uit een combinatie van macrogol 4000, 1000 en 400 (polyethyleenglycolen) [3]. Dit lijkt een logische keuze, aangezien geneesmiddelen zoals domperidon die onoplosbaar zijn in water een grotere beschikbaarheid vertonen uit polyethyleenglycolzetpillen dan wateroplosbare geneesmiddelen [4,5].

Na rectale toediening van 60 mg domperidon zetpillen, wordt een gemiddelde domperidonplasmaconcentratie tussen 20 en 40 ng/ml behouden vanaf ongeveer 0,5 tot 5 uur na een eenmalige en herhaalde toediening. De SKP geeft geen concrete informatie over het verloop van de plasmaconcentratie na toediening van de kindervorm [3].

Motilium® voor kinderen mag gebruikt worden bij kinderen met een lichaamsgewicht van 15 tot 35 kg, met een dosering van 2 zetpillen per dag [3]. Overdoseringen komen vooral voor bij kinderen en zuigelingen. Symptomen zijn rusteloosheid, veranderd bewustzijn, convulsies, desoriëntatie, slaperigheid en extrapyramidale symptomen [3].

In concreto…

Het doorzoeken van de literatuur heeft ons niet veel concrete informatie opgeleverd over de snelheid waarmee domperidon wordt opgenomen na rectale toediening. Zoals reeds gezegd is de absorptie van een geneesmiddel na toediening via het rectum afhankelijk van tal van fysiologische en fysicochemische factoren.

Navraag bij de firma leverde volgend antwoord op: Als de ouders na 10 minuten de zetpil terugvinden in de stoelgang, mag een tweede zetpil toegediend worden. Omgekeerd zou een additionele zetpil dus niet nodig zijn als de ouders niks terugvinden in de stoelgang.

In ons advies moeten we absoluut ook rekening houden met het lichaamsgewicht van het kind. Het kind behoort met een gewicht van 16 kg tot de onderste gewichtsgrens die aangegeven wordt door de bijsluiter. Het lijkt dus zeker niet opportuun om al te snel een tweede suppo op te steken, zeker aangezien uit de bijsluiter blijkt dat domperidon relatief snel (reeds een half uur na toediening) het plasma bereikt [3].

We kunnen dus besluiten dat als in de stoelgang niks terug te vinden is van de zetpil, ze reeds opgelost is in het rectum. We moeten er dan van uitgaan dat een deel van de werkzame stof van de zetpil reeds opgenomen is door het lichaam en dus een therapeutische werking kan uitvoeren. Het geven van een tweede zetpil zou m.a.w. kunnen leiden tot overdosering, wat bij jonge kinderen absoluut moet vermeden worden.

We raden de ouders bijgevolg aan geen extra suppo op te steken, tenzij het tijd is voor een volgende dosering. Wanneer het kind blijft braken wordt best de arts opnieuw gecontacteerd.

Referenties: 

[1] Hargoli S. et al. Preparation and in vitro evaluation of naproxen suppositories. Indian J. Pharm. Sci. 2013 Mar-Apr; 75(2):143-148.

[2] Augustijns P. Cursus Faculteit Farmaceutische Wetenschappen KULeuven. Formulering en bereiding van geneesmiddelenvormen deel 1, hoofdstuk 10: Suppositoria.

[3] SKP Motilium®

[4] Realdon N., Ragazzi E. & Ragazzi E. Effect of drug solubility on in vitro availability rate from suppositories with polyethylene glycol excipients. Pharmazie 2001 Feb; 56(2):163-7.

[5] Martindale. Online geraadpleegd op 20 mei 2014 via www.medicinescomplete.com.

Auteur:

Lies Leemans

Datum laatste actualisatie: 26 mei 2014

Expert: 
lucls5261