Skip to Content

Tijdens de IPSA les over huidkanker werd octocrylene als controversieel ingredient beschouwd, toch zien we het nog aanwezig in veel samenstellingen van zonneprodukten. Zijn deze zonneprodukten dan gevaarlijk? Is er een alternatief?

Octocryleen blijkt soms een sterk contactallergeen te zijn bij kinderen, alsook bij volwassenen met een voorgeschiedenis van fotoallergie voor ketoprofen. Om die reden wordt het gebruik ervan meer en meer ontraden. Octocryleen vinden we echter terug in het overgroot deel van de beschikbare zonnebeschermingsproducten. Een voorbeeld van een product dat geen octocryleen bevat is het gamma Anthelios Dermo-Pediatrics van La Roche-Posay, bedoeld voor de kinderhuid. Bij volwassenen kan alvast veel onheil worden vermeden door te peilen naar een voorgeschiedenis van fotoallergie voor ketoprofen.

Octocryleen wordt ervan verdacht een potentiële bron  te zijn van fotoallergische contact dermatitis. TIjdens een studie op 11 kinderen (groep A), 28 volwassenen met een voorgeschiedenis van allergie op zonnebeschermingsproducten (groep B) en 14 volwassenen met een geschiedenis van fotoallergie voor ketoprofen (groep C) vertoonde, op 3 personen in groep C na, iedereen een positieve testreactie op octocryleen. Die hoge score werd via patch-testen en fotopatchtesten bevestigd. De auteurs besluiten dat octocryleen een sterk contactaller geen lijkt te zijn bij kinderen alsook bij volwassenen, met een voorgeschiedenis van fotoallergie voor ketoprofen. Er wordt zonder meer aangeraden producten te zoeken die geen octocryleen bevatten [1]. Dit advies hoorden we ook tijdens de IPSA-cyclus 2014, zeker voor kinderen [2].

Hoger geciteerde publicatie staat niet alleen. Onlangs verscheen een review over dit onderwerp waarin rapporten vanuit verschillende landen worden geciteerd, die het groot aantal fotocontactallergieën en het verband met fotoallergie voor ketoprofen bij volwassenen bevestigen. Fotocontactallergie bij kinderen door octocryleen  wordt eveneens bevestigd, maar zou toch veel minder frequent voorkomen [3].

Octocryleen is een relatief zwakke UVB-  en kort UVA-filter (290 - 350 nm) die in combinatie met andere filters moet worden gebruikt. Anderzijds is het een zeer stabiel product en beschermt het andere UV-filters tegen een UV-geïnduceerde onbinding. Octocryleen wordt geabsorbeerd in de huid en  zou daar mogelijk het ontstaan van schadelijke vrije radicalen promoten. Toch zijn er op dit ogenblik geen aanwijzingen dat dit enig gevaar zou inhouden, maar bijkomende geruststellende gegevens hieromtrent zouden welkom zijn [4]. De eigenschap het ontstaan van vrije radicalen te bevorderen, is overigens niet exclusief voor octocryleen maar is voor meerdere zonnefilters een bron van discussie [5].

Octocryleen is verwerkt in vele zonneproducten. Het zoeken naar alternatieven is bijgevolg niet eenvoudig. Wel mag logischerwijze verwacht worden dat de cosmeticabedrijven snel zullen inspelen op deze toch nog vrij recente negatieve berichtgeving, door desgevallend de afwezigheid van octocryleen als verkoopsargument in de verf te zetten. Bij La Roche-Posay lazen we dat het gamma Anthelios Dermo-Pediatrics voor de kinderhuid geen octocryleen bevat [6]. Bij volwassenen zal alvast veel onheil worden vermeden door te peilen naar een eventuele voorgeschiedenis van fotoallergie voor ketoprofen.

Referenties: 

[1] Avenel-Audran M, Dutartre H, Goossens A, Jeanmougin M, Comte C, Bernier C, Benkalfate L, Michel M, Ferrier-Lebouëdec MC, Vigan M, Bourrain JL, Outtas O, Peyron JL, Martin L., Octocrylene, an emerging photoallergen, Arch Dermatol. 2010 Jul;146(7):753-7.

[2] Dr. M Morren,  Dienst huidziekten, UZ Leuven, les pediatrische dermatologie, IPSA cyclus voorjaar 2014

[3] de Groot AC1, Roberts DW., Contact and photocontact allergy to octocrylene: a review, Contact Dermatitis. 2014 Apr;70(4):193-204.

[4] http://www.smartskincare.com/skinprotection/sunblocks/sunblock_octocylene.html

[5] http://www.smartskincare.com/skinprotection/chemical-sunscreen-risks.html

[6] http://www.nl.laroche-posay.be/

Auteur:
Luc Leyssens

Datum laatste actualisatie: 21 mei 2014

Expert: 
lucls5261