Skip to Content

Is er een indicatie waarbij Biclar Uno 500 gebruikt kan worden aan 2 x 1 comp per dag? Dit wordt in onze apotheek vaak voorgeschreven soms mag de patiënt van de arts zelf kiezen of hij 1g ineens neemt of 2 x 500 mg (van de Uno).

Over een toediening van clarithromycine tabletten met vertraagde afgifte in twee giften zijn er geen gegevens. Over een totale behandelingsperiode van 7 à 14 dagen maakt het allicht weinig uit. Bij een tweedaagse toediening zal het misschien een halve dag langer duren om een steady state concentratie te bereiken maar, omdat de dagdosis gelijk blijft, is de totale biologische beschikbaarheid dezelfde.

Clarithromycine tabletten met vertraagde afgifte zorgen voor een meer geleidelijke absorptie van clarithromycine na orale toediening. Bij een zelfde totale dagdosis zullen de tabletten met vertraagde werking lagere en latere piekplasmaconcentraties bereiken dan de tabletten met onmiddellijke vrijstelling.  De 24 uurs AUC (Area Under the Curve) blijft echter  gelijk, dit zowel voor clarithromycine  als voor 14-OH-clarithromycine, de belangrijkste actieve metaboliet. Beide soorten preparaten worden als bioequivalent beschouwd. Belangrijk is wel dat clarithromycine tabletten met vertraagde afgifte samen met de maaltijd worden ingenomen. Toediening op de nuchtere maag verlaagt de AUC met nagenoeg 30%. In tegenstelling hiermee heeft voeding geen invloed op de biologische beschikbaarheid van de tabletten met onmiddellijke afgifte.

Over een toediening in twee giften van clarithromycine tabletten met vertraagde afgifte zijn er geen gegevens. Dit is niet verwonderlijk aangezien het product speciaal ontwikkeld is om een meer comfortabele  eenmalige toediening per dag  mogelijk te maken.  Dit wil uiteraard niet zeggen  dat een 2 x daagse toediening tegenaangewezen is, maar daarvoor zijn er al de gewone tabletten. Over een totale behandelingsperiode van 7 à 14 dagen maakt het allicht weinig uit omdat al na enkele dagen een steady state concentratie bereikt wordt. Bij een tweedaagse toediening van de preparaten met vertraagde afgifte zal het misschien een halve dag langer duren om die concentratie te bereiken  maar aangezien de totale dagdosis gelijk blijft, maakt het met betrekking tot de biologische beschikbaarheid geen verschil uit.

Referenties: 

[1] US Food And Drug Administration, The Weinberg Group Inc/ANDA Suitability Petition for Clarithromycin Extended-Release Tablets, 3 juni 2003, Clarithromycine extended-release tablets, 1000 mg,  docket nummer 2003P-0238

[2] Jacobson MA1, Nicolau DP, Sutherland C, Smith A, Aweeka F., Pharmacokinetics of clarithromycin extended-release (ER) tablets in patients with AIDS., HIV Clin Trials. 2005 Sep-Oct;6(5):246-53.

[3] Alkhalidi BA1, Tamimi JJ, Salem II, Ibrahim H, Sallam AA., Assessment of the bioequivalence of two formulations of clarithromycin extended-release 500-mg tablets under fasting and fed conditions: a single-dose, randomized, open-label, two-period, two-way crossover study in healthy Jordanian male volunteers, Clin Ther. 2008 Oct;30(10):1831-43.

[4] Guay DR1, Gustavson LE, Devcich KJ, Zhang J, Cao G, Olson CA., Pharmacokinetics and tolerability of extended-release clarithromycin, Clin Ther. 2001 Apr;23(4):566-77.

 

Auteur:
Luc Leyssens

Datum laatste actualisatie: 5 mei 2014

Expert: 
lucls5261