Skip to Content

Bij welke indicaties geeft men neo-macroliden (bv azithromycine, clarithromycine) langdurig (soms tot 12 weken)?

Het korte antwoord is dat men gebruik wil maken van de anti-inflammatoire eigenschappen van de neo-macroliden. Een mogelijke indicatie is het gebruik bij chronische rhinosinusitis hoewel enkel resultaten van kleinschalig onderzoek dit vooralsnog ondersteunen.

Verdieping.

Sinds het ontdekken van de levensreddende eigenschappen van langdurig gebruik van erythromycine bij diffuse panbronchiolitis, een ziekte die enkel mensen uit het verre oosten treft, heeft men onderzoek gedaan met deze klasse moleculen bij andere inflammatoire luchtwegaandoeningen waaronder astma, mucoviscidose of chronische rhinosinusitis.

Oorspronkelijk werd er een “corticoïde-sparend” effect beschreven in de behandeling van astma, maar dit effect is partieel toe te schrijven aan de inhibitie van de metabolisatie van de oraal toegediende steroïden (inhibitie van CYP3A4). Er is duidelijk nog veel meer research nodig om macroliden op te nemen in de standaard-therapie van astma.

De meest overtuigende resultaten werden bekomen bij mucoviscidose patiënten waarbij verschillende maanden azitromycine-gebruik een betere longfunctie, een verminderde noodzaak aan (andere) antibiotica en een toegenomen lichaamsgewicht opleverde. Op de belangrijke vraag of deze effecten op lange termijn (>1jaar) bewaard blijven is er nog geen goed antwoord.

Bij alle langetermijn-gebruik moeten we natuurlijk rekening houden met resistentie-vorming, iets wat aan de UA op spectaculaire wijze is aangetoond in een studie van Prof. Goossens. Indien verder onderzoek positieve resultaten zou opleveren, bijvoorbeeld bij COPD patiënten, zullen we bovendien het voordeel voor het individu moeten afwegen tov het verlies, voor de volledige populatie, van het nut van neo-macroliden bij acute luchtweg-infecties. In deze balans zullen we verder moeten rekening houden met de belangrijke geneesmiddelen-interacties (CYP3A4 inhibitie) en de cardiale toxiciteit verlenging van het QT-interval eigen aan de macroliden. 

Vermelden we verder nog het langdurig gebruik van macroliden bij de preventie van Mycobacterium avium complex (MAC) bij HIV positieve patienten.

Verder info en referenties zijn terug te vinden in het volgende paper

Long-term macrolide therapy in chronic inflammatory airway diseases.
Crosbie PA, Woodhead MA.
Eur Respir J. 2009 Jan;33(1):171-81.

 

Referenties: 

Auteurs

Prof. H. De Loof
Prof T. Lescrinier
Prof G. De Meyer

(UA)


Uw basiskennis opfrissen met Farmamozaïek?

Zie volgend onderwerp: De chemisch gemodifieerde erythromycines

Expert: 
loode1400