Skip to Content

Sedacid zou bij het eten mogen ingenomen worden volgens de arts, in tegenstelling tot de andere omeprazoles. Wat is de rationale hierachter?

Wij zien geen verklaring voor deze stelling. Een algemene consensus stelt dat protonpompinhibitoren maximaal werken indien ze 15 à 30 minuten voor een maaltijd worden genomen. De aanmaak van protonpompen is maximaal onder invloed van voeding. Inname tijdens de maaltijd lijkt ons suboptimaal aangezien de productie van protonpompen dan reeds volop op gang is gekomen. Het tijdstip van inname is niet zo belangrijk.

Om de zuursecretie te remmen moeten PPI's accumuleren in de zure omgeving van actief secreterende pariëtale cellen, vervolgens een  door zuur gecatalyseerde, activerende conversie ondergaan en tenslotte ATPase-moleculen covalent blokkeren, die zijn gerecruteerd naar het luminaal pariëtale celoppervlak [1]. De covalent gebonden protonpompen zijn definitief onbruikbaar. Nieuwe protonpompen worden aangemaakt telkens de persoon voedsel inneemt.

Aangezien de maagzuursecretie maximaal wordt gestimuleerd door voedselinname, kan verwacht worden dat PPI's het meest effectief zijn bij inname vóór een maaltijd  [1].  Dat werd effectief ook aangetoond ondermeer door een studie waarbij 24/24 u  de gastrische en distaal-oesofagale pH werd gemeten bij 19 gezonde mannelijke vrijwilligers, gemiddeld 25 jaar oud. De onderzoekspersonen kregen telkens gedurende 7 dagen ofwel 40 mg omeprazol vóór het ontbijt, ofwel 40 mg vóór de hoofdmaaltijd, ofwel  40 mg verdeeld over 2 dosissen, 20 mg vóór het ontbijt en 20 mg vóór de hoofdmaaltijd. De regimes werden gewisseld om interindividuele verschillen uit te schakelen. Bij 15 van de 19 personen scoorde het 2 x 20 mg regime beter in het onderdrukken van de zuursecretie, hoewel de totale dagdosis dezelfde was [2].

Tijdens een andere studie kregen 24 vrijwilligers omeprazol of lansoprazol toegediend gedurende twee perioden van 7 dagen met een onderbreking van tenminste 7 dagen tussen beide perioden. Het middel werd steeds op dezelfde moment genomen. Tijdens de ene periode gebeurde dit voor een ontbijt, tijdens de andere periode gebeurde dit op hetzelfde tijdstip maar dan niet gevolgd door een ontbijt of enige ander voedsel tot 12 u 's middags. Op dag 7 van elke periode werd de maag-pH gevolgd van 8 tot 16 u om na te gaan hoe lang de pH onder 4 zakte. Met ontbijt was de pH gemiddeld 17.2% van de tijd lager dan 4, zonder ontbijt was dat 42 %. Bij 15 personen bleef de  pH beter onder controle indien het product vóór het ontbijt werd gebruikt [3].

Tenslotte vermelden we nog een derde studie. Het is bekend dat protonpompinhibitoren niet bij iedereen werkzaam zijn. Bij 100 patiënten met gastro-intestinale reflux, die een slechte werking rapporteerden, doch geen alarmsyptomen vertoonden die dat konden verklaren zoals dysfagie, gewichtsverlies of gastrointestinale bloedingen,  werd nagegaan hoe ze hun producten gebruikten. Inname binnen de 60 minuten voor een maaltijd werd als optimaal gebruik gedefinieerd.  Daaraan voldeed 46% van de gebruikers. Maar liefst 54 patiënten doseerden suboptimaal. 21 patiënten  namen het product meer dan 1 uur voor een maaltijd,  16 patiënten namen het product na de maaltijd, 15 net voor het slapengaan en 4 namen het volgens behoefte. De onderzoekers stellen dat om een maximaal effect te bekomen de inname 15 à 30 min voor de maaltijd moet gebeuren. Aan dit nog strenger criterium voldeden slechts 12 patiënten. De auteurs zien hierin een verklaring voor een groot deel van de slechte werking van PPI's bij de onderzochte personen en accentueren het belang van een inname net voor de maaltijd [1].

Concluderend zien wij geen verklaring voor de stelling geformuleerd in de vraag. Inname tijdens de maaltijd lijkt ons suboptimaal, aangezien de productie van protonpompen dan reeds volop op gang is gekomen.

Referenties: 

[1] N. T. Gunaratnam, T. P. Jessup, J. Inadomi, D. P. Lascewski, Sub-optimal Proton Pump Inhibitor Dosing is Prevalent in Patients With Poorly Controlled Gastro-oesophageal Reflux Disease, Aliment Pharmacol Ther. 2006;23(10):1473-1477.

[2] Kuo B, Castell DO, Optimal dosing of omeprazole 40 mg daily: effects on gastric and esophageal pH and serum gastrin in healthy controls, Am J Gastroenterol. 1996 Aug;91(8):1532-8.

[3] Hatlebakk JG, Katz PO, Camacho-Lobato L, Castell DO., Proton pump inhibitors: better acid suppression when taken before a meal than without a meal, Aliment Pharmacol Ther. 2000 Oct;14(10):1267-72.

[4] Katz PO, Lessons learned from intragastric pH monitoring, J Clin Gastroenterol. 2001 Aug;33(2):107-13.

[5] http://q-box.be/node/73

 

Auteur:
Luc Leyssens

Datum laatste actualisatie: 23 april 2014

Expert: 
lucls5261