Skip to Content

Mefenesine wordt als magistraal vaker voorgeschreven als spierrelaxator. Zijn hiervan wetenschappelijke artikels die dit staven? En zoja, wat zijn de gebruikelijke dosissen en het interactieprofiel?

Mefenesine is een centraal werkend spierrelaxans aangewend voor de symptomatische behandeling van pijnlijke spierspasmen bij musculoskeletale aandoeningen. De klinische eigenschappen zijn weinig gedocumenteerd maar alleszins zeer beperkt. Mefenesine wordt oraal gegeven in dosissen van 1.5 tot 3 g per dag, verdeeld over meerdere, tot 6, toedieningen. Combinatie met andere middelen die het centraal zenuwstelsel onderdrukken, zoals alcohol kan gevaarlijk zijn.

Mefenesine is een centraal werkend spierrelaxans, te gebruiken voor de symptomatische behandeling van pijnlijke spierspasmen bij  musculoskeletale aandoeningen [1].  De farmacologische literatuur over mefenesine dateert uit de late jaren zestig  [2,3]. Intussentijd is de klinische waarde van het product weinig gedocumenteerd geworden, maar in elk geval beperkt omwille van zijn korte werkingsduur.  De piekconcentratie wordt bereikt binnen een uur na toediening, de halfwaardetijd bedraagt maar 45 minuten. Mefenesine wordt oraal gegeven in dosissen van 1.5 tot 3 g per dag, verdeeld over meerdere, tot 6, toedieningen [1].

Mefenesine onderdrukt de neuronale activiteit meer in het ruggenmerg dan in de hersenen, wat resulteert in een uitgesproken ademhalingsdepressie, zelfs na een therapeutische dosis. De therapeutische marge van mefenesine is daardoor ook zeer laag [4]. Gevallen met dodelijke afloop tengevolge van overdosering zijn bekend [5 ]. Een interactie met alcohol of met andere middelen die het centraal zenuwstelsel onderdrukken, creëert een potentieel gevaarlijke situatie [6].

De sedatieve werking van mefenesine is ook al aanleiding geweest tot misbruik. Toediening van 12 g per dag door toxicomanen met een geschiedenis van afhankelijkheid van psychotrope middelen werd gerapporteerd. Ernstige ontwenningsverschijnselen werden vastgesteld zoals tremor, angst en agressie [7].

Samengevat kunnen we stellen dat er geen gedocumenteerde argumenten zijn om mefenesine oraal te gebruiken. Het is nog in weinig landen op de markt, waaronder in Frankrijk. Een andere recent artikel in de Q-box , naar aanleiding van het van de markt verdwijnen van tetrazepam, is in dit kader mogelijk ook interessant.

Mefenesine  kan ook lokaal worden toegepast. Gewoonlijk  gebeurt dit in combinatie met rubefacientia (Algipan®).

Referenties: 

[1] Anonymous, databank Micromedex 2.0, The Royal Pharmaceutical Society of Great Britain 2014, geraadpleegd op 14 april 2014

[2] Crankshaw DP, Raper C., Some studies on peripheral actions of mephenesin, methocarbamol and diazepam., Br J Pharmacol. 1968 Nov;34(3):579-90.

[3] Crankshaw DP, Raper C., Mephenesin, methocarbamol, chlordiazepoxide and diazepam: actions on spinal reflexes and ventral root potentials, Br J Pharmacol. 1970 Jan;38(1):148-56.

[4] http://en.wikipedia.org/wiki/Mephenesin, geraadpleegd op 14 april 2014

[5] Fanton L1, Bévalot F, Schoendorff P, Le Meur C, Gaillard Y, Malicier D., Fatal mephenesin intoxication, J Forensic Sci. 2007 Jan;52(1):221-3.

[6] Anoniem, http://delphicare.apb.be/, geraadpleegd  op 14 april 2014

[7] Anonymous, Mephenesin: abuse and dependence, Prescrire Int. 2013 May;22(138):127-8.

Auteur:
Luc Leyssens

Datum laatste actualisatie: 14 april 2014

Expert: 
lucls5261