Skip to Content

Mogen fosavance (wekelijks) en euthyrox samen worden ingenomen, 30min voor ontbijt?

Beide producten worden best niet tegelijk ingenomen omdat levothyroxine de absorptie van alendronaat zou kunnen verminderen. In ieder geval moet alendronaat 's morgens nuchter worden toegediend. Levothyroxine kan dan 30 minuten later genomen worden. Een ander tijdstip van de dag kan ook doch steeds op een nuchtere maag vb 30 min voor een maaltijd of voor het slapengaan.

Hoewel men in consensus het gebruik van thyroxine 's morgens nuchter aanbeveelt, lijkt dit geen absolute noodzaak te zijn. Levothyroxine,  toegediend rond bedtijd zou wel een iets sterkere stijging van de bloedspiegel veroorzaken dan toediening 's morgens. Het verschil is evenwel matig en heeft geen effect op de levenskwaliteit [1]. Volgens een andere studie zijn de verschillen zelfs niet significant [2]. Tot bewijs van het tegengestelde wordt aangenomen dat het ogenblik van de levothyroxinetoediening in feite niet kritisch is [3].

Wel is duidelijk dat de maag leeg moet zijn. Een nuchtere inname van levothyroxine leidt tot meer stabiele bloedspiegels van levothyroxine en daaruit volgend ook meer beperkte schommelingen in de TSH-concentraties [4]. Voeding, dieet en espresso koffie interfereren met de absorptie van levothyroxine. Ook malabsorptie aandoeningen zoals coeliakie, chronische darmontstekingen, lactose-intolerantie, Helicobacter pylori-infecties en atrofische gastritis beïnvloeden de absorptie van levothyroxine. Ook van tal van  geneesmiddelen  is bekend dat ze invloed hebben op de absorptie van  levothyroxine. Het betreft  de galzuurbinders (anionenwisselaars), ijzer(II)sulfaat, sucralfaat, calciumcarbonaat, antacida, fosfaatbinders, raloxifeen en protonpompinhibitoren [5].

Dat alendronaat 's morgens nuchter moeten worden toegediend is voldoende bekend.  Levothyroxine en alendronaat  mogen echter niet samen worden ingenomen. Levothyroxine kan de absorptie van alendronaat immers doen afnemen [6].  Het volstaat om de inname van levothyroxine 30 minuten uit te stellen en vervolgens nog 30 minuten te wachten alvorens te ontbijten [6]. Het extra ongemak dat dit met zich meebrengt is beperkt omdat het zich slechts éénmaal per week voordoet. Uit het voorgaande blijkt dat de patiënt ook kan opteren levothyroxine, de hele week door, op een ander tijdstip te gebruiken, steeds op een nuchtere maag. Dat kan bijvoorbeeld 30 min voor een maaltijd of 's avonds voor het slapengaan.

Bij gebruik van calciumpreparaten of calciumrijke dranken houden we deze tenminste 4 uur gescheiden van levothyroxine en alendronaat  [7].

Referenties: 

[1] Bolk N1, Visser TJ, Nijman J, Jongste IJ, Tijssen JG, Berghout A., Effects of evening vs morning levothyroxine intake: a randomized double-blind crossover trial, Arch Intern Med. 2010 Dec 13;170(22):1996-2003.

[2] Rajput R1, Chatterjee S, Rajput M., Can Levothyroxine Be Taken as Evening Dose? Comparative Evaluation of Morning versus Evening Dose of Levothyroxine in Treatment of Hypothyroidism, J Thyroid Res. 2011;2011:505239.

[3] Bach-Huynh TG1, Nayak B, Loh J, Soldin S, Jonklaas J., Timing of levothyroxine administration affects serum thyrotropin concentration., J Clin Endocrinol Metab. 2009 Oct;94(10):3905-12.

[4] Liwanpo L1, Hershman JM., Conditions and drugs interfering with thyroxine absorption., Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2009 Dec;23(6):781-92. doi: 10.1016/j.beem.2009.06.006.

[5] Anonymous, Maintaining thyroid levels in a patient with osteoporosis, The British Journal of Clinical Pharmacy Vol.1 October 2009

[6] Rizzoli R, Reginster JY, Boonen S, Bréart G, Diez-Perez A, Felsenberg D, Kaufman JM, Kanis JA, Cooper C., Adverse Reactions and Drug–Drug Interactions in the Management of Women with Postmenopausal Osteoporosis, Calcif Tissue Int. Aug 2011; 89(2): 91–104.

[7] [Anonymous, Spacing levothyroxine,calcium and alendronate, NetWellness, Consumer Health Information, Pharmacy and Medications, 04/26/2006]

Auteur:
Luc Leyssens

Datum laatste actualisatie: 31 maart 2014

Expert: 
lucls5261