Skip to Content

In aanbevelingen van 2012 zie ik overal de posologie staan: flucloxacilline 50-100mg/kg/dag voor kinderen in de aanbevelingen van 2013 (BCFI,...) vind ik overal flucloxacilline 25-50mg/kg/dag voor kinderen. Wat is de juiste dosering?

25-50mg/kg/dag is een referentiedosering voor kinderen. Naargelang de aard en ernst van de infectie mag die dosis inderdaad verhoogd worden.

Flucloxacilline kan oraal, intramusculair of intraveneus worden toegediend. Een intraveuze injectie gebeurt traag of via een infusie over 30 tot 60 minuten.25-50 mg/kg/dag is een referentiedosering voor kinderen. De dosis mag inderdaad verhoogd worden bij zware infecties.

Het Britse Nationaal Formularium voor kinderen (BNFC 2009)[1] suggereert de schema's in de onderstaande tabel. Analoge cijfers worden gegeven in het Farmacotherapeutisch kompas [2].

Infecties door beta-lactamase-producerende staphylokokken inbegrepen otitis externa, pneumonie, impetigo en cellulitis (1)

pasgeborenen
< 7 dagen oud

25 mg/kg oraal of I.V.

2 x daags

pasgeborenen
tussen 7 en 21 dagen

25 mg/kg oraal of I.V.

3 x daags

pasgeborenen
tussen 21 en 28 dagen

25 mg/kg oraal of  I.V.

4 x daags

kinderen 1 maand - 2 jaar

62.5 tot 125 mg oraal

4 x daags

kinderen van 2 - 10 jaar

125 tot 250 mg oraal

4 x daags

kinderen ouder dan 10 jaar

250 to 500 mg oraal

4 x daags

of: kinderen vanaf 1 maand oud

12.5 - 25 mg/kg I.M. (tot max. 500 mg)

om de 6 uur (2)

 

12.5 - 25 mg/kg I.V. (tot max. 1 g)

om de 6 uur (2)

Osteomyelitis, cerebraal abces en meningitis door staphylokokken

pasgeborenen
< 7 dagen oud

50 tot 100 mg/kg I.V.

om de 12 uur

pasgeborenen
tussen 7 en 21 dagen

50 tot 100 mg/kg I.V.

om de 8 uur

pasgeborenen
tussen 21 en 28 dagen

50 tot 100 mg/kg I.V.

om de 6 uur (2)

kinderen vanaf 1 maand

50 tot 100 mg/kg I.V. (tot max. 2 g)

om de 6 uur (2)

Preventie en behandeling van longinfectie door stafylokokken bij mucoviscidosepatiënten

kinderen vanaf 1 maand

12.5 tot 25 mg/kg oraal (tot max. 1 g)

4 x daags (3)

(1) Bij deze indicaties geldt voor alle leeftijden dat, in geval van zware infecties, de intraveneuze dosis desnoods mag verdubbeld worden.
(2) Bij kinderen met nierinsufficiëntie (creatinineklaring <10 ml/min) dient minimaal 8 uur tusssen iedere normale dosis gelaten te worden
(3) De totale dagdosis mag ook verdeeld worden over 3 (b ehandeling) of 2 (preventie) giften

Referenties: 

[1] Anonymous, Micromedex, flucloxacillin,  geraadpleegd op 21 maart 2014 (via CEBAM)

[2] Naamloos, Flucloxacilline, Farmacotherapeutisch kompas, geraadpleegd op 21 maart 2014 Alle referenties werden als hyperlinks in de tektst verwerkt

Auteur:
Luc Leyssens

Datum laatste actualisatie: 24 maart 2014

Expert: 
lucls5261