Skip to Content

Een 60-jarige man neemt Avodart voor prostaatklachten, maar heeft af en toe last van erge duizeligheid die soms een dag of langer aanhoudt. De SKP vermeldt dit niet, maar Nederlandse bronnen spreken van een zeldzame bijwerking met onbekende oorzaak?

De incidentie van duizeligheid bij gebruik van dutasteride bedraagt minder 1% en heeft de tendens te verminderen naar <0.1% bij langdurig gebruik. Over de oorzaken is niets gekend.

De SKP van Avodart® [1] vermeldt gegevens van de 4 jaar durende CombAT-studie (Combination of Avodart and Tamsulosin ), die dutasteride 0,5mg (n=1623) en tamsulosine 0,4mg (n=1611) eenmaal daags alleen en samen (n=1610) vergelijkt.

In de bijhorende tabel worden de incidenties getoond van alle bijwerkingen tijdens het eerste, het tweede, derde en vierde jaar behandeling, die de onderzoeker aan het geneesmiddel toeschreef. Wat draaierigheid betreft, worden de volgende gegevens vermeld.

 

Incidentie van draaierigheid tijdens de behandeling

Bijwerking

1ste jaar

2de jaar

3de jaar

4de jaar

Combinatie
Dutasteride
Tamsulosine

(n=1610)
(n=1623)
(n=1611)

(n=1428)
(n=1464)
(n=1468)

(n=1283)
(n=1325)
(n=1281)

(n=1200)
(n=1200)
(n=1112)

Combinatie
Dutasteride
Tamsulosine

1,4%
0,7%
1,3%

0,1%
0,1%
0,4%

<0,1%
<0,1%
<0,1%

0,2%
<0,1%
0%

Volgens deze studie hebben 7 op 1000 patiënten het eerste jaar last van duizeligheid. Na 2 jaar gebruik daalt het risico tot onder 1 op 1000.De incidentie van duizeligheid is hoger bij een combinatietherapie en monotherapie met tamsulosine (Combodart®).

Gelijklopende gegevens worden ook elders vermeld [2,3]. Impotentie, verlaagd libido en ejaculatieproblemen zijn de meest in het oog springende bijwerkingen van dutasteride.

Referenties: 

[1] Avodart®, Samenvatting Kenmerken Product, geraadpleegd op 17 maart 2014

[2] Dutasteride®, Database UpToDate, WoltersKluwer, geraadpleegd op 17 maart 2014

[3]  Dutasteride, Micromedex 2, geraadpleegd op 17 maart 2014

Auteur:
Luc Leyssens

Datum laatste actualisatie: 17 maart 2014

Expert: 
lucls5261