Skip to Content

Delphi raadt aan om Combodart een half uur na de maaltijd te nemen. Wat is hiervoor de reden?

De aanbeveling om Combidart®, "elke dag ongeveer 30 minuten na dezelfde maaltijd in te nemen", is bedoeld om cardiovasculaire neveneffecten van tamsulosine te temperen. De snelheid van absorptie wordt vertraagd door een maaltijd, maar anderzijds bevordert een volle maag de gelijkmatigheid van die absorptie.

De aanbeveling om Combidart®, "elke dag ongeveer 30 minuten na dezelfde maaltijd in te nemen", is bedoeld om cardiovasculaire neveneffecten van tamsulosine  te temperen.  Tamsulosine is een alfa-blokker en heeft bijgevolg een vasodilaterende werking. Die kan zich uiten in bloeddrukverlaging, orthostatische hypotensie en  flauwvallen (syncope) met de daarbij horende risico's op vallen en breuken.

Er zijn twee farmaceutische vormen van tamsulosine beschikbaar op de markt: tabletten met verlengde afgifte (Omic Ocas®) op basis van een matrix systeem en harde gelatine capsulen met gereguleerde afgifte (de generische preparaten) op basis van pellets met meervoudige coating.

Tabletten met verlengde afgifte

In de SKP van Omic Ocas®, dat enkel tamsulosine bevat, lezen we dat het middel  "met of zonder voedsel worden ingenomen". 

Ocas staat voor oral-controlled absorption system (OCAS), een filmomhulde tablet met verlengde afgifte. Volgens de SKP van Omic Ocas® gaat het om "een tablet met verlengde afgifte  van het niet-ionogene gel matrix type.  Door de Ocas formulering wordt een langzame afgifte van tamsulosine gehandhaafd, resulterend in adequate blootstelling met weinig fluctuatie gedurende 24 uren."

De SKP vermeldt verder dat tamsulosine hydrochloride uit deze vorm in de darm wordt geresorbeerd. "Bij nuchtere omstandigheden wordt naar schatting ongeveer 57% van de toegediende dosis geabsorbeerd. De snelheid en mate van absorptie van tamsulosine hydrochloride dat in de vorm van tabletten met verlengde afgifte wordt toegediend, worden niet beïnvloed door een vetarme maaltijd. De mate van absorptie wordt verhoogd met 64% en 149% (respectievelijk AUC en Cmax) door een vetrijke maaltijd ten opzichte van een nuchtere situatie. absorptie van tamsulosine."

Besluit 1: de absorptie van tamsulosine uit de OCAS-tablet verhoogt beduidend wanneer ingenomen na een vetrijke maaltijd, niet na een vetarme maaltijd.

Capsulen met gereguleerde  afgifte

In tegenstelling tot het origineel product bestaan de generieken uit harde capsules met gereguleerde afgifte (modified release  - MR). De SKP's van de generieken bevelen aan: "Eén capsule per dag, te worden ingenomen na het ontbijt of de eerste maaltijd van de dag."

Volgens diezelfde SKP's  "wordt tamsulosine snel en nagenoeg volledig in de darmen geabsorbeerd. Eten voor inname van het geneesmiddel vertraagt de absorptie ervan. Een gelijkmatige absorptie kan worden verzekerd door tamsulosine steeds in te nemen na het ontbijt."

Nochtans is de biologische beschikbaarheid  van tamsulosine uit de MR-capsulen bij vasten 30% hoger (100% beschikbaarheid), de  Cmax stijgt met 40 - 70%, vergeleken met inname op een gevulde maag. De Tmax bedraag  4 à 5 uur bij inname nuchter en 6 - 7 uur indien toegediend samen met voedsel. De bloedspiegels schommelen erg van persooon tot persoon.

Besluit 2: de absorptie van tamsulosine uit de harde capsulen met gereguleerde afgifte vermindert beduidend bij inname na een maaltijd. Toch wordt aangeraden het product na de maaltijd in te nemen.

Klinisch relevant?

Het is gekend dat, uit preparaten met onmiddellijke vrijgave, de absorptie van tamsulosine snel en volledig is. De bloedspiegels stijgen dan ook zeer snel en zorgen voor ongewenste cardiovasculaire effecten zoals bloeddrukdaling. De ontwikkeling van preparaten met vertraagde afgifte vlakken dit probleem af.

De verschillen tussen de OCAS- en de MR- vormen enerzijds en de aanbeveling MR-capsulen steeds na de maaltijd te gebruiken anderzijds worden ook klinisch relevant bevonden. Een vergelijkende studie van 400 mg tamsulosine OCAS versus 400 mg tamsulosine MR demonstreerde een betere cardiovasculaire veiligheid van de eerste vorm bij inname op de nuchtere maag. Anderzijds demonstreerden gelijkaardige studies  een minder goede cardiovasculaire tolerantie van de MR-capsulen nuchter dan na een maaltijd. Vertraging van de resorptie verbetert de veiligheid. Bij de OCAS-formulering blijkt het moment van toediening minder kritisch te zijn omdat de absorptie meer gespreid wordt. In verband daarmee is beschreven dat de Cmax van de MR-vorm dubbel zo hoog kan worden dan bij de OCAS-vorm (getest bij inname na de maaltijd).

Combodart®

De formulering van Combodart® is het van hetzelfde type als de MR-vormen van tamsulosine. Voeding heeft geen invloed op de biologische beschikbaarheid van dutasteride maar dus wel op die van tamsulosine. De snelheid van absorptie wordt vertraagd door een maaltijd, maar anderzijds bevordert een volle maag de gelijkmatigheid van die absorptie. Dit wordt vertaald in de aanbeveling het middel steeds 30 min na dezelfde maaltijd in te nemen.

Referenties: 

[1] SKP's: Combodart®, Omic Ocas®, Ranomax®, Tamsulosine EG®, Tamsulosine Mylan®, geradpleegd op 27 februari 2014

[2] Anonymous, Australian  Government, Department of Health and Ageing, Australian Public Assessment Report for Dutasteride/Tamsulosin (Duodart), january 2011

Auteur:
Luc Leyssens

Datum laatste actualisatie: 27 februari 2014

Expert: 
lucls5261