Skip to Content

na hoeveel tijd na het stoppen van een behandeling met clexane is de bloedstolling volledig genormaliseerd en is er dus geen sprake meer van een verhoogde kans op bloedingen?

Bij personen met een gezonde lever- en nierfunctie houdt het remmende effect van enoxaparine op de bloedstolling na de laatste dosis, afhankelijk van de gebruikte dosering, nog ongeveer één à twee dagen aan.

Verdieping

Volgens Bijsterveld et al. en Pechlaner daalt de plasmaconcentratie aan enoxaparine (in matige dosering) reeds 12 tot 16 uur na toediening van de laatste dosis onder de therapeutische grens.(1,2) In hogedosering houdt het therapeutische effect van enoxaparine volgens Pechlaner nog 1 dag langer aan.(2) Bij toediening van anesthetica wordt standaard 24 uur voor de anesthesie het gebruik van enoxaparine gestaakt.(3)
 
Enoxaparine wordt in de lever gemetaboliseerd via desulfatering en depolymerisatie. Klaring gebeurt via de nieren. Bij gezonde personen heeft enoxaparine een halfwaardetijd van ± 4 uur, na een eenmalige subcutane dosering, en ± 7 uur na herhaalde doseringen.(4) Nierinsufficiëntie, leveraandoeningen en een oudere leeftijd verlengen de halfwaardetijd en vertragen de eliminatie. Een persoon met een creatinineklaring van 42 ml/min. (matig ernstige nierproblemen) ondervond 48 uur na het staken van de therapie toch nog een therapeutisch effect van enoxaparine.(3)
 
Opmerking
 
Bij korte-termijn-gebruik (3-8 dagen) van enoxaparine kan binnen de 24 uur na stopzetting van de behandeling een toestand van hypercoagulatie ontstaan. Bij lange-termijn-gebruik (± 43 dagen) wordt dit rebound effect niet waargenomen. Daarom wordt bij stopzetting van een korte-termijn-gebruik van enoxaparine gewoonlijk onmiddellijk overgeschakeld op orale anticoagulantia.(2)
Referenties: 

Referenties

 
1.      Bijsterveld NR, Peters RJ, Murphy SA, Bernink PJ, Tijssen JG, Cohen M. Recurrent cardiac ischemic events early after discontinuation of short-term heparin treatment in acute coronary syndromes: results from the Thrombolysis in Myocardial Infarction (TIMI) 11B and Efficacy and Safety of Subcutaneous Enoxaparin in Non-Q-Wave Coronary Events (ESSENCE) studies. J Am Coll Cardiol 2003; 42(12):2083-9.
2.      Pechlaner C, Gritsch W, Wiedermann C. Enoxaparin for acute coronary syndromes?  J Am Coll Cardiol 2001; 37(7):2007-8.
3.      Simons R, Mallett SV. Use of thromboelastography to demonstrate persistent anticoagulation after stopping enoxaparin. Anaesthesia. 2007 Nov;62(11):1175-8.
4.      Lovenox® (Enoxaparin sodium solution for injection), Product Monograph, Version September 17, 2009.

Auteur

Dr. apr. Geert Vergote

Vernoscientific

 


Uw basiskennis opfrissen met Farmamozaïek?

Zie volgend onderwerp: Heparine

Expert: 
expert