Skip to Content

Mag inhalo-rhinathiol gebruikt worden door zwangere vrouwen?

Eucalyptol bereikt bij inhalatie vrij snel de algemene circulatie. Waarschijnlijk is er geen probleem bij sporadisch en correct gebruik voor korte tijd. Toch blijft er een kans bestaan op acute toxiciteit door een ongeval, verkeerd of overdreven gebruik. In de Folia van april 2008 wordt bovendien ernstig getwijfeld aan het nut van de inhalatiemiddelen. We moeten ons dan de vraag stellen of de comfortwinst een risico waard is. Conform met de bijsluiter zouden we ze bij zwangerschap best afraden.

In de eerst plaats kunnen we niet om het conservatieve advies heen dat in de SKP is vermeld.

"Omdat er concrete gegevens ontbreken, moet het gebruik van Inhalo Rhinathiol® tijdens de zwangerschap en de borstvoeding afgeraden worden."

Inhalo Rhinathiol® bevat 16mg/g  eucalyptol (syn. 1,8-cineol)  en 99 mg/g levomenthol.

Eucalyptol

Material Safety Data Sheets [1] en ook Wikipedia [2] vermelden potentiële acute gezondheidsproblemen bij huid- of oogcontact, bij inslikken en bij inademen van eucalyptol. Er zijn geen gegevens over carcinogene, mutagene of teratogene eigenschappen bij chronisch gebruik. Eucalyptol wordt er wel van verdacht toxisch te zijn voor het reproductief systeem, zowel bij vrouwen als bij mannen.

Er bestaat geen twijfel over dat eucalyptol bij inhalatie vrij snel in het bloed komt. Bijgevoegde figuur komt uit een studie [3] op vier proefpersonen (2 mannen, 2 vrouwen) die gedurende 20 min de dampen inademden die via een gesloten circuit over 4 ml zuiver eucalyptol werden geleid . De maximale bloedspiegels bedroegen gemiddeld 790.75 ± 284.36 ng/ml. De Tmax varieerde tussen ±14 - 19 min. De eliminatiehalfwaardetijd bedroeg 104.6 min.

Menthol

Material Safety Data Sheets [4] over menthol melden dat er geen gegevens zijn over  eventuele carcinogene, mutagene of teratogene eigenschappen bij chronisch  gebruik en evenmin over een eventuele reproductieve toxiciteit. Ook voor menthol zijn er acute potentiële acute gezondheidsproblemen mogelijk door huid- of oogcontact, bij inslikken en inademen.

Advies

Waarschijnlijk is er geen probleem bij sporadisch en correct gebruik voor korte tijd. Toch bestaat er altijd een kans op een ongeval [5]  door verkeerd of overdreven gebruik. We moeten ons dan de vraag stellen of de comfortwinst een risico waard is. In de Folia van april 2008 [6] lezen we daarover:

"Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) evalueert momenteel de risico-batenverhouding van Dentophar®. Voor Olbas® en de andere inhalatiemiddelen (Inhalo Rhinatiol®, Inopectol®, Perubore®, Pulmex®, Vicks Vaporub®) is niet bewezen dat ze doeltreffender zijn dan inhalatie van bv. waterdamp. Gezien vergissingen en ongevallen reëel zijn met deze geneesmiddelen en met etherische oliën zoals kruidnagelolie, is het belangrijk gebruikers goed te informeren over de wijze van gebruik; dit geldt ook voor magistrale bereidingen op basis van etherische oliën. Deze producten moeten ver buiten bereik van kinderen worden gehouden."

Conform met de bijsluiter zouden we dit soort producten bij zwangerschap best afraden.

Referenties: 

[1] Anonymous, Material Safety Data Sheet - Cineole. ScienceLab. Geraadpleegd op 19 februari  2014.

[2] http://nl.wikipedia.org/wiki/Eucalyptol

[3] Jäger W, Nasel B, Nasel C, Binder R, Stimpfl T, Vycudilik W, Buchbauer G., Pharmacokinetic studies of the fragrance compound 1,8-cineol in humans during inhalation, Chem Senses. 1996 Aug;21(4):477-80.

[4] Anonymous, Material Safety Data Sheet - Cineole. ScienceLab. Geraadpleegd op 19 februari  2014.

[5] Melis K, Janssens G, Bochner A., Accidental nasal eucalyptol and menthol instillation., Acta Clin Belg Suppl. 1990;13:101-2.

[6] Anoniem,  Geneesmiddelenbewaking: verkeerd gebruik van preparaten met etherische oliën, Folia Pharmacotherapeutica, April 2008.

 

Auteur:
Luc Leyssens

Datum laatste actualisatie: 20 februari 2014

Expert: 
lucls5261