Skip to Content

De contraindicaties van curcuma zijn galwegobstructies en de anticoagulantia maar in hoe verre gaat dit ook op voor aspirine vb asaflow? De huisarts had voor de patient curcu-flam voorgeschreven . Kan dit of stellen we beter iets anders voor?

Een interactie van curcuma met acetylsalicylzuur is klinisch niet vastgesteld maar zou niet abnormaal zijn wegens de remmende werking van curcumine op de plaatjesaggregatie. De interactie zal eerder matig zijn en niet onmiddellijk merkbaar. Van een absolute tegenindicatie is geen sprake. Wel wordt aangeraden voorzichtig te zijn bij gelijktijdig gebruik van antitrombotica en de nodige aandacht te besteden aan mogelijke tekenen van toegenomen of excessieve bloeding.

De courante interactiezoekers maken geen melding van een interactie tussen acetylsalicylzuur en curcuma longa of curcumine.  Een dergelijke interactie  is klinisch niet vastgesteld maar kan vanuit theoretisch overwegingen wel worden verwacht. In een in vitro-studie op humane bloedmonsters werd namelijk aangetoond dat curcumine de plaatjesaggregatie, geïnduceerd door arachidonzuur, adrenaline en collageen  vertraagt. Curcumine inhibeert ondermeer de thromboxaan B2-synthese uit exogeen [14C] arachidonzuur in gewassen bloedplaatjes.  De anti-inflammatoire eigenschappen van curcumine kunnen hiermee gedeeltelijk worden uitgelegd [1].

Proeven  op een diermodel (ratten) dat humane subchronische inflammaties nabootst toonden aan dat subtherapeutische dosissen van acetylsalicylzuur en curcumine, afzonderlijk niet effectief bevonden, een synergistisch effect konden produceren.  De werking wordt toegeschreven aan een COX-inhiberende werking en aan remming van productie van inflammatoire mediatoren zoals TNF-alfa [2]. Die synergistische werking geldt wellicht ook wel voor de bijwerkingen, wat betekent dat een verhoogd bloedingsrisico door interactie met acetylsalicylzuur niet abnormaal zou zijn. Dat geldt dan evenzeer voor andere anti-aggregantia en anticoagulantia [3].

Micromedex beschrijft een mogelijke interactie die eerder matig is en niet onmiddellijk merkbaar. Van een absolute tegenindicatie is geen sprake. Enkel wordt aangeraden waakzaam te zijn bij gelijktijdig gebruik van antitrombotica en de nodige aandacht te besteden aan mogelijke tekenen van toegenomen of excessieve bloeding [4].

Referenties: 

[1] Srivastava KC, Bordia A, Verma SK., Curcumin, a major component of food spice turmeric (Curcuma longa) inhibits aggregation and alters eicosanoid metabolism in human blood platelets, Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 1995 Apr;52(4):223-7.

[2] Nandal S, Dhir A, Kuhad A, Sharma S, Chopra K., Curcumin potentiates the anti-inflammatory activity of cyclooxygenase inhibitors in the cotton pellet granuloma pouch model, Methods Find Exp Clin Pharmacol. 2009 Mar;31(2):89-93.

[3] Anonymous, Turmeric, Medline Plus, geraadpleegd op 10 februari 2014

[4] Anonymous, Micromedex 2.0 (via www.cebam.be), Aspirin - Cautions, geraadpleegd op 10 februari 2014.

Auteur:
Luc Leyssens

Datum laatste actualisatie: 12 februari 2014

Expert: 
lucls5261