Skip to Content

Waarom mag risperdal siroop niet gemengd worden met thee?

Risperidon vormt een onoplosbaar complex met allerlei tannines, aanwezig in thees. Het wordt afgeraden RISPERDAL® orale oplossing te mengen met allerlei soorten thee,of ze nu zwart of groen zijn, koud of warm. Orale oplossing is wel mengbaar met sinaasappelsap, melk, mineraalwater, alsook warme koffie. Voor Cola is er ook enig voorbehoud omdat de schaarse informatiebronnen elkaar tegenspreken.

We informeerden ons bij Janssen-Cilag en geven hieronder letterlijk het antwoord weer.

"Reeds in het verleden werden incompatibiliteiten gemeld van klassieke neuroleptica en thee, leidend tot precipitaten [1].

Uit een intern compatibiliteitsonderzoek blijkt dat er een incompatibiliteit (precipitatie) kan optreden bij het toevoegen van RISPERDAL® orale solutie aan thee: "Incompatibilities (precipitation) can take place with several kinds of tea. Therefore tea is dissuaded as beverage for risperidone 1mg/ml oral solution".

Wij raden dus actief af om RISPERDAL® orale solutie te mengen met allerlei soorten thee,of ze nu zwart of groen zijn, koud of warm. Volgens hetzelfde rapport is RISPERDAL® orale solutie wel mengbaar met sinaasappelsap, gewone cola, melk, mineraalwater, alsook warme koffie.

Voor alle duidelijkheid, het gaat hier enkel om het fysiek mengen van beide dranken alvorens ze in te nemen, omdat er dan een neerslag wordt gevormd. Het gaat dus niet om enige contraindicatie aangaande het innemen van RISPERDAL® orale solutie door thee-drinkers in het algemeen." (einde citaat)

De verklaring van deze incompatbiliteit ligt in het feit dat risperidon een onoplosbaar complex vormt met de tannines, aanwezig in thees [2]. Voor cola zou er volgens bovenvermeld rapport geen probleem zijn, hoewel we elders toch wel lazen dat de orale oplossing ook niet compatiebel is met cola  [3]. Dit zou niet onlogisch zijn aangezien de kolanoot de belangrijkste bron van caffeine is in Coca-Cola en deze noot eveneens tannines bevat [4]. Concrete gegevens die dit bevestigen werden echter niet gevonden.

Referenties: 

[1] Kulhanek F et al. Precipitation of antipsychotic drugs in interaction with coffee or tea.Lancet 1979; 2 : p1130

[2] H. Aki, Y. Okamoto, T. Kimura,  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, September 2006, Volume 85, Issue 3, pp 681-684 Compatibility and stability tests of risperidone with soft-drinks by isothermal titration microcalorimetry

[3] Anonymous, Risperdal prescribing information, p.7,  par. 2.6 Administration of RISPERDAL® Oral Solution, geraadpleegd op 3/02/2014

[4] Wikipedia, zoektermen Coca-Cola en Kola Nut, geraadpleegd op 30 januari 2014

Auteur:
Luc Leyssens

Datum laatste actualisatie: 3 februari 2014

Expert: 
lucls5261