Skip to Content

Ik heb ginkgo biloba aangeraden bij een oudere dame om de doorbloeding te verbeteren, en op die manier ook het geheugen te verbeteren. Kan u mij zeggen na hoeveel tijd dat dametje beterschap zal merken (3 maanden of langer/korter)?

Een optimaal effect (verbeterde geheugenfunctie) zou merkbaar moeten worden na verloop van 2-3 maanden. Niettegenstaande kan er al vroeger een verbetering optreden.

Er zijn inderdaad verschillende studies die een verbeterde cognitieve functie aantonen bij oudere personen bij het gebruik van gestandaardiseerde Ginkgo-preparaten. Een aantal relevante studies in dit verband werd weergegeven in onderstaande tabel. De positieve werking (= verminderde cognitieve achteruitgang) werd meer recent nog bevestigd in een studie waarbij het effect werd nagegaan bij een 20 jaar “follow-up” studie uitgevoerd op basis van 3612 personen van > 65j [1].
 
De meeste studies werden uitgevoerd met het “EGb761-extract”. Dit is een bereiding geproduceerd volgens een specifieke methode en gestandaardiseerd op 24 % flavone-glycosiden (vnl. quercetine, kaemferol en isorhamnetine), 6 % terpeen lactones (waarvan 2.8-3.4 % ginkgolides A, B and C en 2.6-3.2 % bilobalide). Ginkgolide B maakt hierbij 0.8 % uit van het totale extract.

Het probleem is dat deze studies steeds worden uitgevoerd over een langere periode. De in de tabel vermelde studie met de kortste duur waarbij een effect werd gerapporteerd bij oudere personen bedraagt 6 weken [2]. Dit komt ook overeen met het feit dat een optimaal effect bij het gebruik van fytotherapeutica dikwijls maar wordt bekomen bij langduriger gebruik (weken tot maanden afhankelijk van de beoogde toepassing).
In antwoord op de gestelde vraag kan dus worden gesteld dat een optimaal effect (verbeterde geheugenfunctie) merkbaar zou moeten worden na verloop van 2-3 maanden. Niettegenstaande kan er al vroeger een verbetering optreden.

Tabel:  overzicht van enkele relevante klinische studies.

Opzet

Testopzet

Gebruikte preparaat

Resultaat

R, DB, PC [2]

Duur: 6 weken
> 65 j, n = 260

EGb761-extract

Verbetering objectieve (selective reminding test score) en subjectieve (“self report questionnaire) score.

PC, DB, CO [3]

Duur: 7 dagen
jonge volwassenen n = 28

EGb761-extract (120 mg/dag)

Verbetering cognitieve functies.

DB, PC [4]

Duur: 22-24 weken.
N = 1201 (personen met dementie)

EGb761-extract (240 mg/dag)

Vertraagde achteruitgang.

MC, R, C [5]

Duur: 6 maanden
> 65-85 j, n = 120 (personen met verminderde cognitieve functie)

3 x 19,2 mg (geen verdere specificaties)

Verbetering cognitieve functies.

R, C [6]

Duur: 22 -24 weken
oudere patiënten met vasculaire dementie of Alzheimer, n = 1294.

EGb-761-extract (240 mg/dag)

Verbetering cognitieve functies.

(CO:cross-over, DB: dubbel-blind, MC: multi-center, PC: placebo gecontroleerd, R: gerandomiseerd)

Referenties: 

[1] Anieva H. et al.. 2013. PLoS one 8(1): c 52755.

[2] Mix JA. 2002. Hum. Psychopharmacol. 17 (6): 267-77.

[3] Kennedy DO et al.. 2007. Hum. Psychopharmacol. 22: 199-210.

[4] Rainer M. et al.. 2013. Wien. Klin. Wochenschr. 125 (1-2): 8-15.

[5] Zhao MX et al. 2012. Zhong Xi Yi Jie He Xue Bao. 10(6): 628-34.

[6] Ihl R. et al.. 2013. Int. J. Psychiatry Clin. Pract. 17(Suppl. 1): 8-14.    

Auteur:
 

Prof. Dr. K. Demeyer
VUB - FAFY
Laarbeeklaan 103,
B-1090 Jette.

Datum laatste actualisatie: 19 januari 2014

Expert: 
expert