Skip to Content

moet er een tussenperiode ingeschakeld worden tussen stop met redomex en start met cymbalta

Bij het starten: Een wash-out periode van 1 week in acht nemen Na een wash-out periode van 1 week starten met een normale dosis

Op het internet vinden we hiervoor een handige, maar soms te eenvoudige, toepassing:http://www.cymbalta.nl/Nitro/cymbalta.nl/Switch/switchkaart.html (enkel voor Microsoft explorer)

Een pdf document hierover vinden we hier: http://www.apotheekkennisbank.nl/files/apo2shared/Switchkaart_2007__Final_0.pdf

 

We voeren in: “staken amitryptiline” en “starten duloxetine” en verkrijgen het volgende antwoord:

Bij het staken:
Afbouwing is nodig in alle doseringen

 

Bij het starten:
Een wash-out periode van 1 week in acht nemen
Na een wash-out periode van 1 week starten met een normale dosis
 

Verdieping

Er is (in tegenstelling tot switchen met SSRI's) weinig clinical evidence te vinden over omschakelen vanuit tricyclische antidepressiva (TAD). Omdat bij de uitwas strategie de patiënt met een tekort aan antidepressivum kan zitten, wordt ook wel eens een 'cross-taper' geadviseerd waarbij tijdens de afbouw reeds Duloxetine (Cymbalta®) gegeven wordt maar dan wel om de andere dag. Dit enkel en alleen wanneer de patiënt echt niet zonder kan en mits een zeer zorgvuldige opvolging.

Andere informatie over de toestand van de patiënt en de reden van overschakeling (geen effect- te veel nevenwerkingen) zou zeer nuttig zijn. Echter, gebaseerd op de beperkte informatie uit de vraag is het best geen risico's (cholinerge rebound-hogere TAD spiegels via CYP450 remming) te nemen en het TAD eerst uit te wassen gedurende ongeveer 5 X de halfwaardetijd. Dit is vrij patiëntgebonden en één week is daarom een goed compromis.

Referenties: 

Auteur

Prof. A. Haemers
UA


Uw basiskennis opfrissen met Farmamozaïek?

Zie volgende onderwerpen: De tricyclische antidepressiva, Farmacokinetisch profiel amitryptiline, Farmacokinetisch profiel duloxetine

Expert: 
expert