Skip to Content

Is er een interactie tussen voedingssupplementen op basis van omega-3 vetzuren en hormoontherapie bij borstkanker?

In de literatuur wordt geen melding gemaakt van een interactie tussen hormoontherapie bij borstkanker en voedingssupplementen op basis van omega-3 vetzuren. De combinatie van beide lijkt dus veilig. Het is wel aan te raden dat de patiƫnt inname van voedingssupplementen steeds overlegt met de oncoloog.

De interactienaslagwerken Stockley’s Drug Interactions (10th Ed.) [1], Commentaren Medicatiebewaking 2013/14 [2] en Lexi-Interact® [3] maken geen melding van een interactie tussen hormoontherapie bij borstkanker en omega-3 vetzuren.

De ‘Wegwijzer voedingssupplementen’ van de Stichting tegen Kanker [4] bevat een overzichtstabel, die voor de courante voedingssupplementen aangeeft of er een probleem is in combinatie met de verschillende types kankerbehandelingen. Deze tabel vermeldt dat er voor de combinatie hormoontherapie en omega-3 vetzuren geen gekend positief of negatief effect is.
Een Pubmed-search leverde ook geen indicaties voor een interactie op. Wel is één studie gepubliceerd die suggereert dat omega-3 vetzuren het effect van tamoxifen zouden verbeteren [5]. Het ging hierbij om een studie uitgevoerd op ratten, waarbij de onderzoekers bij de ratten die visolie kregen een grotere expressie van genen gerelateerd met celdifferentiatie, wat wijst op een verminderde ernst van kanker, vaststelden. Het gaat hierbij slechts om aanwijzingen, er is meer onderzoek nodig om dit effect al dan niet te bevestigen.

Besluit:
In de literatuur wordt geen melding gemaakt van een interactie tussen hormoontherapie bij borstkanker en voedingssupplementen op basis van omega-3 vetzuren. De combinatie van beide lijkt dus veilig. Het is wel aan te raden dat de patiënt inname van voedingssupplementen steeds overlegt met de oncoloog.

N.B.1: De ‘Wegwijzer voedingssupplementen’ van de Stichting tegen Kanker adviseert wel om geen omega-3 supplementen te gebruiken tijdens chemotherapie en ook niet 2 dagen ervoor en erna (omdat er aanwijzingen zijn dat een bestanddeel van visoliesupplementen de kankercellen ongevoelig zou maken voor chemotherapie).

N.B.2: De website ‘Complementary and Alternative Medicine for Cancer’ is ook een betrouwbare informatiebron i.v.m. gebruik van voedingssupplementen door kankerpatiënten. Deze website zegt echter niets over omega-3 vetzuren. Zie: http://cam-cancer.org/CAM-Summaries

Referenties: 

[1] Stockley’s Drug Interactions, 10th Edition. Pharmaceutical Press (ISBN 978 0 85711 061 9).

[2] Commentaren Medicatiebewaking 2013/2014. Stichting Health Base (ISBN 978-90-74027-35-9).

[3] Lexi-Interact® software (www.uptodate.com/contents/drug-interaction).

[4] ‘Wegwijzer Voedingssupplementen’, Stichting tegen Kanker: www.kanker.be/voedingssupplementen → zoek op voedingssupplement of klik op de link voor de overzichtstabel.

[5] Bidinotto et al. Omega-3 fatty acids: a potential booster for tamoxifen therapy? Expert Rev Anticancer Ther. 2011 Aug;11(8):1151-3.

Auteurs
Dr. Apr. Els Mehuys
Prof. Dr. Apr. Koen Boussery
Eenheid voor Farmaceutische Zorg
Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
Universiteit Gent

Datum laatste actualisatie: 14 januari 2014

Expert: 
elsms0196