Skip to Content

Een patiënt vertelde me dat Calcium bruistabletten zeer goed werken bij zonneallergie, ook wanneer andere therapieën falen. Is hier wetenschappelijk bewijs voor?

We kunnen geen wetenschappelijk gefundeerde onderbouwing vinden voor de toepassing van calcium om zonne-allergie te vermijden of te milderen. Indien de patiënt in kwestie positieve ervaringen heeft met calcium suppletie, geven we hem/haar het voordeel van de twijfel. Langdurige (jarenlange) inname van calcium als monopreparaat is evenwel niet aan te raden, omwille van mogelijke cardiovasculaire complicaties.

Verdieping stap 1: calcium en de zon

Er zijn op internet (commercieel getinte) beschouwingen te vinden over de invloed van zonlicht op de synthese van vitamine D uit de lipiden aanwezig in de celmembranen. Vitamine D zorgt voor een stijging van de opname van calcium (actief transport vanuit het darmlumen). Het zou eveneens calcium vrijmaken uit cellen (welke wordt niet gespecifieerd). Hierdoor zou weefsel (vermoedelijk wordt bedoeld huidweefsel) gevoeliger worden voor zonnebrand. Dit onevenwicht wordt toegeschreven aan een hypervitaminose D, geïnduceerd door te veel zonlicht [1][2].

Verdieping stap 2: calcium en het cardiovasculair stelsel

In een prospectieve langdurige cohort studie werden 61.433 vrouwen over lange tijd gevolgd (mediaan 19 jaar). De vrouwen waren geboren tussen 1914 en 1948. Ze behoorden tot een Zweedse mammografie cohorte.

Opname van calcium werd nagetrokken via bevraging van voedsel inname, vermeerderd met het intentioneel gebruik van supplementen. Primaire uitkomstmaat was de totale mortaliteit, onafhankelijk van de oorzaak, mortaliteit tengevolge van hart- en vaatziekten, ischemische hartaandoeningen en hersentrombose of hersenbloeding.

Er werd een relatie vastgesteld tussen inname van meer dan 1400 mg calcium per dag via de voeding en overlijden door eender welke oorzaak (risico toename van 1,40; 95% betrouwbaarheidsinterval (BI):1,17-1,67). Het risico op overlijden door een cardiovasculaire aandoening neemt ook toe (1,49; BI 1,09-2,02), evenals dat voor overlijden door een ischemische hartziekte (2,14; BI 1,48-3,09). Er bestond geen verband tussen calcium en hersenbloeding of hersentrombose (0,73; BI 0,33-1,65). Het innemen van calciumtabletten op zichzelf verhoogde het risico niet, behalve wanneer er via de voeding meer dan 1400 mg werd ingenomen: het risico op overlijden door eender welke oorzaak was 2,57 (95% BI 1,19-5,55). Vitamine D inname had geen invloed op de mortaliteit [3].

Besluit

We geven onze patiënt het voordeel van de twijfel. Toch een bemolletje bij langdurige inname van calcium als monopreparaat door vrouwen. Wie al via de voeding meer dan 1400 mg inneemt en daar bovenop nog langdurig (jarenlang) calciumtabletten gebruikt heeft 2,5 keer meer kans op overlijden in vergelijking met patiënten die minder dan 1400 mg calcium met de voeding krijgen.

Referenties: 

[1] Why you get sunburn: http://wyhmaskdocrick.blogspot.co.uk/2011/06/why-you-get-sunburn.html (geraadpleegd op 12 november 2013).

[2] What has calcium to do with sunburn? http://www.alliednews.com/community/x1048563348/What-does-calcium-have-to-do-with-sunburn-A-lot (geraadpleegd op 12 november 2013).

[3] Michaëlsson K, Melhus H, Warensjö Lemming E, Wolk A, Byberg L. Long term calcium intake and rates of all cause mortality: community based prospective longitudinal cohort study. BMJ 2013; 346.1228 doi: 10.1136/bmj.f228.

Auteur:
Gert Laekeman
Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
KULeuven

Datum laatste actualisatie: 1 januari 2014

Expert: 
gela0007