Skip to Content

Een patiënte neemt al jarenlang een monofasische pil zonder stopweek. Op vakantie vergeet ze haar pil mee te nemen. Na 7 dagen stoppen start ze terug. Is zij nu nog beschermd of niet? 

In deze casus komt het vergeten van de pil gedurende 7 dagen neer op het inlassen van een gewone stopweek. Als na de stopweek op tijd wordt begonnen met de pil en de week voorafgaand aan de stopweek geen enkel pil werd vergeten, is er niets aan de hand.

Gebruik van de monofasische pil zonder stopweek wordt algemeen als veilig beschouwd. Het wordt zelfs aangeraden bij vrouwen met ernstige menstruatieproblemen, bij premenstrueel syndroom of endometriose om  de klachten te verminderen. Endometriosehaarden kunnen op deze wijze zelfs geheel verdwijnen.

Bij het doornemen van de pil is er uiteraard geen onttrekkingsbloeding, maar is een regelmatige doorbraakbloeding mogelijk. Één of twee keer per jaar een doorbraakbloeding is normaal en niet ernstig. Om ongemakken te voorkomen kan men er eventueel voor kiezen af en toe toch een stopweek in te lassen en zo een onttrekkingsbloeding uit te lokken. In deze casus staat het vergeten van de pil gedurende 7 dagen dus gelijk aan het inlassen van een gewone stopweek.  Om zeker te zijn van een goede bescherming moet de pil de zeven dagen voorafgaande aan die stopweek wel foutloos zijn ingenomen, zonder een pil te vergeten.

Als de pil zonder stopweek wordt genomen zijn, bij vergeten van de pil, dezelfde adviezen van toepassing dan wanneer wel telkens een stopweek zou worden ingelast. Alle weken tijdens continu gebruik komen in dat geval echter overeen met week 2. Als er dan toch een stopweek wordt ingelast, wordt de week van herstart als  week 1 beschouwd. De week voorafgaand aan de stopweek wordt gelijkgesteld met week 3.

Als na de stopweek dus op tijd wordt begonnen met de pil en de week voorafgaand aan de stopweek geen pil werd vergeten, is er niets aan de hand. Indien te laat wordt begonnen met een nieuwe pilstrip, worden adviezen van week 1 opgevolgd. De adviezen van de derde week zijn van toepassing bij het vergeten van de pil de week vóór een geplande stopweek. Dat betekent dan dat de stopweek moet uitgesteld worden of dat de stopweek vervroegd wordt door de dag van de eerste vergeten pil als dag 1 van de stopweek te beschouwen. Voor het overige zijn bij continu gebruik steeds de adviezen van de tweede week van toepassing.

Referenties: 

[1] Anoniem, Pil vergeten, Stichting anticonceptie Nederland, geraadpleegd op 3 december 2013

[2] R.J.C.M. Beerthuizen, Anticonceptie op maat, Van puberteit tot overgang, Bohn Stafleu van Loghum, 2010

[3] I. Dewulf, Aanbevelingen bij het vergeten van de pil, Farmaceutisch Tijdschrift voor België, 2009 (3), p.67

[4] Anoniem, De pil doorslikken (geen stopweek): Is het schadelijk?, mens-en-gezondheid.infonu.nl, geraadpleegd op 3 december 2013

[5] Anoniem, Pil vergeten, www.seksualiteit.be, geraadpleegd op 3 december 2013

Auteur:
Luc Leyssens

Datum laatste actualisatie: 3 december 2013

Expert: 
lucls5261