Skip to Content

Duo LP-Pro, een lotion met actief product Oxyphthirine, zou luizen en neten 100% in 1 enkele behandeling vernietigen (vergelijkbaar met dimethicone, geen resistentie, geen allergierisico). Is dit wetenschappelijk bewezen?

Een eenvormig antwoord vinden we niet in de literatuur. De firma refereert naar een studie met 87 kinderen, die de werking aantoont. Echter, in een vergelijkende in vitro studie met 6 producten scoort Duo LP-Pro® allerminst goed. Door gebrek aan studies is er geen draagvlak om de claim van een snelle, efficiënte werking van dit product kracht bij te zetten

Wat Duo LP-Pro precies is, is niet meteen duidelijk. Het werkzaam bestanddeel Oxyphthirine® is geen zuivere stof, maar een deponeerde benaming voor een mengsel van natuurlijke triglyceriden, isohexadecaan, paraffine, een aantal essentiële olieën (theeboom, kamille, lavendel, tijm, rozemarijn) en water [1]. We vinden hetzelfde product ook terug in Paranix Sensitive®. Het werkingsmechanisme is vergelijkbaar met dat van siliconenpreparaten. Het product hecht zich aan de ademhalingsopeningen van de luizen en neten en stopt deze af. De luizen verstikken en drogen vervolgens uit.

De website [2] van Duo LP-Pro® verwijst naar een studie [3] die bij 87 kinderen de evolutie van een luizenbesmetting en het uitkomen van neten volgde voor en na een behandeling met de nieuwe lotion. 82 kinderen vervolledigden de studie. De evolutie van de infectie werd bij 36 kinderen gecontroleerd 8 uur na applicatie en bij 46 kinderen 24 uur na applicatie. Vóór de behandeling groeiden 70% van de neten uit tot nimfen, 8 uur na behandeling nog slechts 2.1 % wat 0.35% levende nimfen opleverde, na 24 uur 1.9% met 0.38% levende nimfen. Na 5 dagen werd geen enkele levende luis of nimf meer gevonden.

Tegenover deze studie staat evenwel een andere, die een nieuwe formulering van een dimeticon gebaseerd luizenbestrijdingsmiddel vergelijkt met vijf andere producten, waaronder ook Duo LP-Pro® [4]. Het betreft een in vitro bioassay. Terwijl met het nieuwe dimeticonproduct na 5 min en gedurende de hele verdere studieperiode geen enkele luis nog teken van leven gaf (100 % efficaciteit), bedroeg de efficaciteit van een preparaat met 0.5% permethrine 76 en 96% na 5 min en 6 u respectievelijk. Onder invloed van een op kokosnoot-gebaseerde shampoo vertoonden de luizen slechts een mortaliteit van 58% na één uur. Een pyrethrumextract vertoonde een efficaciteit van 22 en 52% tussen 5 min en 3 uur resp. na behandeling. Na 6 uur waren 76% van de luizen dood. Duo LP-Pro® doodde 22 - 54% van de luizen binnen 6 uur. Ongeacht het gebruikte product waren alle luizen dood na 24 uur, behalve met Duo LP-Pro® (92%). Deze studie concludeert dat de activiteit van Duo LP-Pro® laag is.

Een eenvormig antwoord vinden we dus niet in de literatuur. Wel is het duidelijk dat er op dit ogenblik geen breed draagvlak is om de claim van een snelle, efficiënte werking van dit product kracht bij te zetten. Er zijn gewoon te weinig studies. Dit geldt overigens voor een hele reeks middelen. Ter illustratie citeren we Gezondheid.be [5]: "De werking van etherische oliën zoals lavendel- en eucalyptusolie is niet bewezen. Er is ook geen enkele studie over doeltreffendheid of veiligheid beschikbaar van Melaleuca alternifolia vlugolie (=Tea tree) of Puressentiel Tegen Luizen. Kokosnoot en anijsolie: het werkingsmechanisme berust, net zoals bij de siliconederivaten, op het verstoppen van de ademhalingsporieën van de luis, wat tot verstikking en dood van de luis leidt. Er bestaan evenwel nog geen studies die de effectiviteit aantonen." Op Wikipedia lezen we gelijkaardige commentaren [6].

Referenties: 

[1] Patentaanvraag, Composition for the treatment of pediculosis and corresponding manufacturing process, WO 2013139927 A1, Omega Pharma Innovation & Development  NV

[2] http://www.duolppro.csm/

[3] Militão de Sousa F, Vasconcelos AW, de Nadon J, Duhot PY., Treatment of human head lice infestations in a single application with a new galenic lotion, Int J Cosmet Sci. 2010 May 10.

[4] Heukelbach J, Asenov A, Liesenfeld O, Mirmohammadsadegh A, Oliveira FA., A new two-phase dimeticone pediculicide shows high efficacy in a comparative bioassay, BMC Dermatol. 2009 Dec 14;9:12.

[5] Anoniem, Luizen in het haar: Welk antiluismiddel kiezen?, www.gezondheid.be, geraadpleegd op 19 november 2013.

[6] http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdluis, geraadpleegd op 19 november 2013.

Auteur:
Luc Leyssens

Datum laatste actualisatie: 13 november 2013

Expert: 
lucls5261