Skip to Content

Wat is het nut van het omhullen van Prednisolone ? Ik zie het zelf niet meteen, maar mss ontbreek ik nodige kennis.

Enterische omhulling van orale prednisolonpreparaten heeft als doel het ontstaan van maagzweren en, in mindere mate ook dyspepsie, te vermijden. Vooral voorbeschikte patiƫnten zijn gevoelig. Het bewijs, dat omhulling ook daadwerkelijk de risico's vermindert, is echter niet geleverd. Wel wordt het verloop van de absorptie wat minder voorspelbaar. De biologische beschikbaarheid verandert niet door omhulling. Indien stabiele en voorspelbare bloedspiegels als therapeutische leidraad gelden, wordt voorkeur gegeven aan niet-omhulde preparaten.

In België is er geen oraal prednsiolonpreparaat op de markt. Een publieksbijsluiter van Prednisolon Sandoz®, verkrijgbaar in Nederland, raadt aan dit product niet te gebruiken ".... als u een maag- of darmzweer heeft". Het NF VI beschrijft een niet-omhuld oraal prednisolonpreparaat, maar wijst ook op een verhoogd risico op gastroduodenaal ulcus, tussen de vele andere typische bijwerkingen van glucocorticoïden. Spijsverteringsstoornissen worden van mindere betekenis genoemd.

Met een enterisch omhullen van orale preparaten van prednisolon wil men het ontstaan van maagzweren en, in mindere mate ook van dyspepsie, vermijden. Een van de weinige overzichten terzake, daterend van 1987, besluit met de stelling dat er geen evidentie is dat een enterische omhulling de risico's van maagulcus en dyspepsie zou doen afnemen.  De link met peptische ulcera wordt zwak genoemd en is meest relevant bij patiënten met een voorgeschiedenis van maagulcus of met een bestaande maagulcus. De dosis en de behandelingsduur zijn van ondergeschikt belang. Het is verre van duidelijk of het ulcerogeen effect van prednisolon systemisch dan wel lokaal van aard is. In het eerste geval zou een beschermende invloed van de  enterische omhulling verklaard kunnen worden vanuit een afname van de biologische beschikbaarheid. Dat zou uiteraard dan ook de therapeutische werkzaamheid mee moeten beïnvloeden.

Uit schaarse latere publicaties leren we dat enterisch omhulde preparaten wel  een vertraagde of zelfs onregelmatige absorptie vertonen, zonder echter de biologische beschikbaarheid te beïnvloeden. Een aantal case reports hebben het over een minder goede controle over behandelde aandoeningen bij overschakeling naar enterisch omhulde preparaten. Wanneer stabiele en voorspelbare bloedspiegels de leidraad zijn in de therapie, geven auteurs daarom de voorkeur aan niet-omhulde preparaten.  Een goede monitoring van de gastro-intestinale conditie is bij gevoelige patiënten dan wel gewenst.

Globaal zijn de baten van de orale prednisolonbehandeling bij verantwoord gebruik steeds groter dan de lasten. Het nut van de enterische omhulling wordt speculatief en niet bewezen genoemd en zou soms zelfs eerder een vals gevoel van veiligheid kunnen creëren.

Referenties: 

[1] Anonymous, Is there any evidence to support the use of enteric coated (EC) over uncoated prednisolone tablets?, Prepared by UK Medicines Information (UKMi) pharmacists for NHS healthcare professionals, Date prepared: 11 June 2013

[2] Anoniem, Nationaal Formularium VI.

[3] Anoniem, Publieksbijsluiter van Prednisolon Sandoz®, laatste keer herzien in september 2010, geraadpleegd op 4/11/2013

Auteur:
Luc Leyssens

Datum laatste actualisatie: 5 november 2013

Expert: 
lucls5261