Skip to Content

Wat is het beste tijstip om Asaflow in te nemen en waarom?

Om evidente reden dient een vast tijdstip te worden aangehouden waarop de medicatie wordt genomen. Dit kan echter met of zonder voeding. Er is enige voorkeur voor inname zonder voeding, dus voor het eten, maar indien het geneesmiddel maaglast zou veroorzaken, wordt aanbevolen het samen met wat voedsel in te nemen.

Noch het exacte tijdstip van inname noch de relatie met de voeding blijkt een belangrijk aandachtspunt te zijn bij gebruik van Asaflow®. Wel dient om evidente reden een vast tijdstip te worden aangehouden waarop de medicatie wordt genomen. Dit kan met of zonder voeding. Er is enige voorkeur voor inname zonder voeding, dus voor het eten, maar indien  het geneesmiddel maaglast zou veroorzaken, wordt aanbevolen het samen met wat voedsel in te nemen.

Voedsel vertraagt enigszins de absorptie en vertraagt in gelijke mate ook het intreden van de werking. Dit heeft evenwel geen effect op de globale werking. De biologische beschikbaarheid blijft onveranderd.

Referenties: 

[1] Ellen Peeters, Hans De Loof en Guido R.Y. De Meyer, De voor- en nadelen van drug-eluting stents, Enkele aspecten van farmaceutische zorg bij patiënten met een stent, Antwerps Farmaceutisch Tijdschrift 01/10

[2] Anoniem, KNMP-richtlijn Cardio Vasculair Risico Management (CVRM), versie van 1 februari 2013.

[3] Bartelink ML, Stoffers HEJH, Boutens EJ, Hooi JD, Kaiser V, Boomsma LJ., NHG-standaard-perifeer-arterieel-vaatlijden, Huisarts Wet 2003;46(14): 848-58.

[4] Winstanley PA,  Orme MLE, The effects of food on drug bioavailability, Br. J. clin. Pharmac. (1989), 28, 621-628

 

Auteur:
Luc Leyssens

Datum laatste actualisatie: 21 oktober 2013

Expert: 
lucls5261