Skip to Content

Is Prevenar 13 zoveel efficiënter ter preventie van pneumokokkeninfecties dan Pneumo23? Is dit het grote prijsverschil waard?

Volgens de Hoge Gezondheidsraad beantwoordt het 13- valent pneumokokkenvaccin het best aan de prioritaire doel, met name, preventie van ernstige invasieve infecties. Om die reden werd in het kader van de overheidsprogramma's beslist om voor de vaccinatie van kinderen onder de 5 jaar over te schakelen naar Prevenar 13®. Een recente herziening van het advies van de Hoge Gezondheidsraad suggereert bij volwassenen een combinatie van beide vaccins toe te passen waarbij eerst het 13-valent en vervolgens het 23-valent vaccin toegediend wordt .

We citeren nagenoeg letterlijk een aantal officiële publicaties, die het antwoord op deze vraag bevatten.

"Volgens de Hoge Gezondheidsraad [1] ligt de prioriteit op het vlak van volksgezondheid bij de preventie van ernstige invasieve infecties, met mogelijk dodelijke afloop of die onomkeerbare neurologische restletsels kunnen veroorzaken. Rekening houdend met de lokale epidemiologie moet het vaccin dat de beste bescherming biedt tegen deze ernstige infecties gekozen worden.  
....
Op dit moment beantwoordt een 13- valent pneumokokkenvaccin met de serotypes 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F en 23F het best aan deze eisen. Daarom wordt momenteel voorgesteld om voor de overheidsprogramma’s over te schakelen op dit 13-valent pneumokokkenvaccin wanneer de huidige overheidsopdrachten van de Gemeenschappen aflopen."

Hetzelfde rapport [1] stelt iets verder:

"Het 23-valent polysaccharidevaccin bevat een mengsel van polysacchariden van stammen van serotypes 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F en 33. Het nog niet volledig ontwikkelde immuunsysteem bij jonge kinderen reageert onvoldoende op de stimulatie door polysacchariden en de doeltreffendheid van het vaccin is zeer beperkt onder de 2 jaar.'

In de Folia van oktober 2011 wordt de keuze voor het 13-valent pneumokokkenvaccin bevestigd, hoewel er ook bij verteld wordt, dat ook dit vaccin niet tegen alle invasieve pneumokokkeninfecties zal beschermen [2].

In de Folia van juni 2012 wordt vervolgens aangekondigd dat  Prevenar 13® ook is aanvaard voor de ' preventie van invasieve ziekten veroorzaakt door Streptococcus pneumoniae bij volwassenen van 50 jaar en ouder'. De bescherming tegen invasieve pneumokokkeninfecties veroorzaakt door de gemeenschappelijke serotypen, wordt minstens even groot bevonden voor Prevenar 13® als voor Pneumo 23®. Er zijn geen gegevens over een eventueel beschermend effect van Prevenar 13® op niet-invasieve infecties (o.a. pneumonie) bij volwassenen, een effect dat trouwens evenmin overtuigend is aangetoond voor Pneumo 23®.

Een geconjugeerd vaccin zoals Prevenar 13®, zou een aantal voordelen bieden zoals sterkere immuunrespons en langere beschermingsduur. Anderzijds is niet duidelijk wat bij volwassenen de gevolgen zijn van het geringer aantal serotypen in Prevenar 13® (13 serotypen) dan in Pneumo 23® (23 serotypen) [3].

Een recente herziening van het advies van de Hoge Gezondheidsraad stelt het volgende.

"Wanneer het gebruik van beide vaccins (PPV23 en PCV13) overwogen wordt, verdient het aanbeveling om eerst het PCV13 toe te dienen omwille van de hyporesponsiviteit na eerdere vaccinatie met PPV23. Een tijdsinterval van minstens 8 weken wordt in acht genomen tussen vaccinatie met het PCV13 en het PPV23. Indien de patiënt reeds een vaccinatie met het PPV23 had gekregen wordt een tijdsinterval van minstens 1 jaar in acht genomen alvorens te vaccineren met het PCV13 [4].

Referenties: 

[1] Anoniem, Vaccinatie tegen pneumokokken bij kinderen, 7-, 10- en 13-valent pneumokokkenvaccin, publicatie Hoge Gezondheidsraad, nr. 8687, 06 oktober 2010.

[2] Anoniem, Prevenar13® voor de systematische vaccinatie van zuigelingen en kinderen tegen pneumokokkeninfecties, Folia Pharmacotherapeutica, Oktober 2011.

[3] Anoniem, Het 13-valente geconjugeerde pneumokokkenvaccin: nu ook bij volwassenen van 50 jaar en ouder, Folia Pharmacotherapeutica, Juni 2012.

[4] Anoniem, Vaccinatie tegen pneumokokken, vaccinatie van volwassenen, herziening, Hoge Gezondheidsraad, 2013

[5] www.ema.europa.eu, zoekterm: Prevenar 13®

Auteur:
Luc Leyssens

Datum laatste actualisatie: 7 oktober 2013

Expert: 
lucls5261