Skip to Content

Is het gebruik van pseudo-efedrine enkel gecontraindiceerd bij gesloten hoek glaucoom of ook bij open hoek glaucoom?

Bij patiƫnten met anatomisch nauwe hoeken of nauwe-hoekglaucoom kan de pupildilatatie, die een normale respons is op het gebruik van alfamimetica, tot een acute situatie leiden door volledige sluiting van de hoeken.Dit zal niet gebeuren bij openhoekglaucoom, hoewel de mydriase ook dan occasioneel de oogdruk zal verhogen. De aanmaning tot voorzichtigheid betreft dus inderdaad gesloten hoekglaucoom. Van een echte tegenindicatie voor het systemisch gebruik van pseudo-efedrine is geen sprake. De klinische relevantie lijkt beperkt.

In de commentaren medicatiebewaking 2011 - 2012 staat te lezen dat alfasympatomimetica bij lokaal gebruik in het oog met een gesloten-kamerhoekglaucoom problemen kunnen veroorzaken. Na een behandeling door middel van een perifere iridectomie , waarmee gaatjes in de iris worden gemaakt, bestaat er geen reële contra-indicatie  meer voor het gebruik van sympathicomimetica.

Er wordt bijverteld dat deze middelen (nog) niet opgenomen zijn in de protocollen voor geneesmiddelenbewaking omdat de klinische relevantie op dit moment te gering of te onduidelijk is om signalering te rechtvaardigen of omdat het signaal in de praktijk niet goed afhandelbaar is. Over het systemisch gebruik wordt in deze bron niet gesproken, wel met betrekking tot de anticholinergica [1].

Wat het systemisch gebruik van pseudo-efedrine betreft, vermeldt DelphiCare in de monografieën van Vasocedine®, Niocitran® en Sinutab® op te letten in geval van geslotenhoekglaucoom, zonder van een echte tegenindicatie te spreken [2].

Ook de andere geraadpleegde bronnen beperken de risico's voor pseudo-efedrine tot gesloten hoekglaucoom [3, 4]. Het risico wordt matig genoemd. Bij patiënten met anatomisch nauwe hoeken of nauwe-hoekglaucoom kan de pupildilatatie, die een normale respons is op het gebruik van alfamimetica, tot een acute situatie leiden door volledige sluiting van de hoeken. Dit zal niet gebeuren bij alle andere vormen van glaucoom, hoewel de mydriase  ook dan occasioneel de oogdruk zal verhogen [5]. Vandaar dat de SKP's, die traditioneel steeds voorzichtiger zijn, aandringen op voorzichtigheid bij glaucoom, zonder een subtype te specifiëren. Toch is er nooit sprake van een  echte tegenindicatie [6] .

Referenties: 

[1] Health Base, Commentaren medicatiebewaking 2011/2012, p.748.

[2] DelphiCare monografieën Vasocedine®, Niocitran® en Sinutab®, geraadpleegd op 16/09/2013.

[3] http://en.wikipedia.org/wiki/Pseudoephedrine, geraadpleegd op 30/09/2013.

[4] Anonymous, Fexofenadine hydrochloride and pseudoefedrine hydrochloride tablet, film coated, extended release, Dailymed, US National Library of Medicine (NLM).

[5] Anonymous, Pseudoephedrine  Disease  Interactions, www.drugs.com, geraadpleegd op 2 oktober 2013.

[6] SKP's Vasocedine®, Niocitran® en Sinutab®, geraadpleegd op 16/09/2013.

Auteur:
Luc Leyssens

Datum laatste actualisatie: 2 oktober 2013

Expert: 
lucls5261