Skip to Content

Volgens mijn collega mogen Mg-preparaten tegen krampen niet samen worden ingenomen met Ca... wij vinden daar geen bevestiging van in de literatuur...En dus twijfelen we aan de stelling...

In de wetenschappelijke literatuur wordt geen melding gemaakt van een klinisch relevante interactie tussen magnesium- en calciumpreparaten. Wellicht werd de vermelding in de wetenschappelijke bijsluiter van een Mg-produkt opgenomen uit voorzorg maar gaat het over een weinig klinisch relevante interactie.

1. Literatuur

Magnesium kan worden gebruikt bij spierspasmen in geval van magnesiumtekort (spierspasmen zonder magnesiumtekort zijn echter geen indicatie). In de wetenschappelijke bijsluiter van Ultra-Mg® (Melisana) [1] wordt in de rubriek "Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie" aangeraden om dit geneesmiddel niet samen met preparaten op basis van calcium toe te dienen, gezien de kans op een verminderde resorptie van magnesium.

Echter, de interactienaslagwerken Commentaren Medicatiebewaking 2012/13 [2], Stockley's Drug Interactions [3] en DelphiCare [4] maken geen melding van een interactie tussen magnesium en calcium. Ook het BCFI [5] en het Farmacotherapeutisch Kompas [6] vermelden deze interactie niet.

Een PubMed search omtrent dit onderwerp leverde ook geen relevante informatie op.

Uit navraag bij de producent van Ultra-Mg® (Melisana) blijkt het over een oud registratiedossier te gaan, waarbij de interactie ooit in de bijsluiter werd opgenomen en sindsdien altijd is blijven staan. De firma kon ons geen wetenschappelijke referentie bezorgen waarop de interactiemelding tussen magnesium en calcium is gebaseerd.

2. Besluit

Hieruit kunnen we besluiten dat de melding in de bijsluiter wellicht werd opgenomen uit voorzorg maar dat het over een weinig klinisch relevante interactie gaat.
 

Referenties: 

[1] SKP Ultra-Mg®

[2] Commentaren Medicatiebewaking 2012/13 (Stichting Healthbase, ISBN: 978 90 74027 00 7)

[3] Stockley's Drug Interactions (9th edition) (Pharmaceutical Press, ISBN: 0 85369 624 1)

[4] DelphiCare databank, via delphicare.apb.be

[5] BCFI via www.bcfi.be , geraadpleegd op 27/08/13

[6] Farmacotherapeutisch kompas via www.fk.cvz.nl, geraadpleegd op 27/08/13
 

Auteurs

Apr. Inge Van Tongelen
Dr. Apr. Els Mehuys
Prof. Dr. Apr. Koen Boussery

Eenheid  Farmaceutische Zorg
Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
Universiteit Gent

Datum laatste actualisatie: 27 augustus 2013

Expert: 
koeby2662