Skip to Content

Voorschrift met Zinksulfaat 2 gram in frambozensiroop ad 300 ml.1 koffielepel per dag, het kindje had last van een oorontsteking.

Een gunstig effect van zink ter preventie van middenoorontsteking is aangetoond bij ernstige ondervoeding, doch niet bij gezonde kinderen en evenmin voor een curatieve behandeling ervan. De toegediende hoeveelheid zink ligt in de orde van de als supplement aanbevolen dosis.

Indicaties voor orale zinksupplementen

Profylaxe en behandeling van zinkdeficiëntie en de ziekte van Wilson (Wilzin®) zijn de door de FDA aanvaarde indicaties voor orale zinksupplementen. Zinkdeficiëntie gaat gepaard met een verstoorde immuniteit en verhoogde gevoeligheid voor infecties. In ontwikkelingslanden, waar een hoge incidentie van infecties bij kinderen niet abnormaal is, wordt zinktekort als een belangrijke oorzakelijke factor van oorinfecties aangeduid.

De ziekte van Wilson is een zeldzame autosomaal recessief erfelijke aandoening. De uitscheiding van koper via de gal is daarbij verstoord. Koperopstapeling zorgt voor gestage beschadiging van organen, vooral de lever en de hersenen. Behandeling met de metaalchelator D-penicillamine voorkomt dit door koperionen uit de circulatie te halen. D-penicillamine bindt echter ook andere metaalionen en kan zo de zinktoevoer schaden.

Naast deze twee aanvaarde indicaties, vermeldt Drugdex nog een 40-tal klinische toepassingen voor zink. De enige daarvan, die tevens in verband kan worden gebracht met het gehoororgaan, is tinnitus.  Uit kleinschalige studies blijkt behandeling met zinksupplementen tinnitus te verbeteren bij een groot percentage 50-plussers. Bij jongere personen was er geen effect. De zinkspiegels correleerden ook niet met de ernst van de tinnitus.

Dit voorschrift

Middenoorinfecties komen veel voor bij jonge kinderen, veroorzaken oorpijn en in zekere mate ook een tijdelijk gehoorverlies. Het verband tussen enerzijds zinktekort en een falend immuunsysteem en anderzijds infectie en ondervoeding, doet vermoeden dat zinksupplementen kunnen helpen bij middeloorinfecties. Een recente Cochrane-review rapporteert de stand van zaken met betrekking tot zinksupplementen in dit kader. Daarin zochten onderzoekers evidentie voor een mogelijke preventieve rol van zink ten aanzien van middenoorinfecties. 10 studies op in totaal 6820 jonge kinderen leverden evenwel geen overtuigend bewijs van werking. Nochtans, bij één van de studies waren ernstig ondervoede kinderen betrokken en hadden de kinderen die zink kregen duidelijk minder oorinfecties. De reviewers concluderen dat er een gemengde evidentie is over de vraag of zinksupplementen  de incidentie van otitis media kunnen reduceren bij gezonde kinderen onder de 5 jaar in landen met lage tot middelmatige inkomens. Er bestaat enige evidentie dat kinderen behandeld voor ernstige malnutritie er baat bij hebben, maar deze evidentie is slechts gebaseerd op één kleine studie en moet voorzichtig geïnterpreteerd worden.

Vermoedelijk is deze eigenschap van zinksupplement de reden van dit voorschrift.  

De voorgeschreven dosis 

De voorgeschreven dosis bedraagt 1 koffielepel of omgerekend: een oplossing 2 g zinksulfaat L/300ml (MW 161.4, S=32 +O: 4*16 + Zn: 65) bevat 2000 * 65/161.40 = 805 mg zink/300 ml. 1 koffielepel (5 ml) siroop, de dagelijkse dosis, bevat dan ±13 mg zink. De pediatrische dosering bij zinkdeficiëntie bedraagt 0.5 to 1 mg zink/kg oraal per dag, verdeeld over 1 à 3 giften. De voorgeschreven  dosis is dus normaal. Lichte misselijkheid kan een bijwerking zijn. Het belangrijkste mogelijke  gevolg van overdosering is koperdeficiëntie.

Referenties: 

[1] Anoniem, Drugdex 2.0, geraadpleegd op 13 mei 2013

[2] Gulani A, Sachdev HS., Zinc supplements for preventing otitis media., Cochrane Database Syst Rev. 2012 Apr 18;4:CD006639.

[3] Anoniem, Farmacompendium, zinksupplementen, geraadpleegd op 13 mei 2013

Auteur:
Luc Leyssens

Datum laatste actualisatie: 16 mei 2013

Expert: 
lucls5261