Skip to Content

Waarom wordt er tamsulosine opgestart bij vrouwen?

Tamsulosine zou effectief en veilig zijn als hulpmiddel ter bevordering van het afdrijven van nierstenen via de urine. Een andere toepassing is de behandeling van plasproblemen bij vrouwen. Tamsulosine verbetert het urineren door een ontspannende werking op de gladde spieren en bijgevolg een dilaterende werking op de urethra. Het gaat in beide gevallen om off-label indicaties.

Tamsulosine is in de eerste plaats geïndiceerd voor de behandeling van symptomen van benigne prostaathypertrofie. Dit is ook de enige goedgekeurde indicatie. Daarnaast worden een aantal off-label indicaties genoemd [1].

  • Uretersteen
  • Neurogene blaas: het gaat om niet goed functionerende blaas door beschadiging van een gedeelte van het zenuwstelsel tengevolge van een ziekte, letsel (vb. spinal cord injury) of een aangeboren afwijking van de hersenen, het ruggenmerg of de zenuwen die naar de blaas leiden, naar de blaasuitgang (uitmonding van de blaas in de plasbuis) of beide.

Tamsulosine zou effectief en veilig zijn als hulpmiddel ter bevordering van het afdrijven van nierstenen via de urine. Als alfa 1-blokker bevordert tamsulosine de relaxatie van de gladde spieren in de ureters. Dit laat nierstenen gemakkelijker toe om af te dalen. Studies tonen aan dat behandeling met tamsulosine de kans dat een steen via deze weg het lichaam verlaat, gevoelig vergroot. De  tijd die een steen nodig heeft alvorens de weg te hebben afgelegd vermindert ook significant. Andere studies wezen op een vermindering van het aantal uteroscopische interventies en van de nood aan pijnstillers [2].

Een andere toepassing is de behandeling van plasproblemen bij vrouwen. Tamsulosine verbetert het urineren door een ontspannende werking op de gladde spieren en bijgevolg een dilaterende werking op de urethra. Mannen hebben alfa-receptoren op de prostaat, die uiteraard bij de vrouw ontbreken, maar vrouwen hebben tal van alfareceptoren ter hoogte van de blaashals. Er zijn vooral studies waarbij de werking van tamsulosine uitsluitend op vrouwen wordt bestudeerd, waarvan er hieronder twee worden geciteerd.

97 vrouwen lijdend aan een chronisch plasprobleem werden behandeld met 0.2 mg tamsulosine per dag gedurende 6 weken. Significante verbeteringen in de symptoomscores werden genoteerd bij alle patiënten met ondermeer hogere urinaire flowrates, minder posturale resturine e.a. tot gevolg . De patiënten weden verdeeld in 2 groepen, een groep met een te lage detrusor-activiteit en een andere met obstructies ter hoogte van de blaasuitgang. Beide groepen scoorden nagenoeg gelijk [3]. De resultaten van een andere studie op 106 vrouwen met enkel obstructieve, dus niet neurogene, problemen liggen in dezelfde lijn [4].

Het antwoord op de vraag zal dus de behandeling van een plasprobleem zijn, te wijten aan een obstructieve of een neurogene factor.

Referenties: 

[1] http://www.cebam.be (met IPSA-paswoord), Drugdex, geraadpleegd op 6 mei 2013

[2] C. Hochwind, K. Ashcroft, Tamsulosin for Ureteral Stones, Use in a Pediatric Population?, Urol Nurs. 2012;32(2):88-92.

[3] Chang SJ, Chiang IN, Yu HJ., The effectiveness of tamsulosin in treating women with voiding difficulty, Int J Urol. 2008 Oct;15(11):981-5.

[4] Lee KS, Han DH, Lee YS, Choo MS, Yoo TK, Park HJ, Yoon H, Jeong H, Lee SJ, Kim H, Park WH., Efficacy and safety of tamsulosin for the treatment of non-neurogenic voiding dysfunction in females: a 8-week prospective study, J Korean Med Sci. 2010 Jan;25(1):117-22.

[5] Lyseng-Williamson KA, Jarvis B, Wagstaff AJ, Tamsulosin: an update of its role in the management of lower urinary tract symptoms., Drugs. 2002;62(1):135-67.

Auteur:
Luc Leyssens

Datum laatste actualisatie: 6 mei 2013

Expert: 
lucls5261