Skip to Content

Wanneer neem je best ibuprofen 600mg omhulde tablet in? Voor het eten want enterisch omhuld of na het eten owv maagirritatie? En kunnen we dit dan doortrekken naar andere actieve stoffen die omhuld zijn? Dezelfde vraag voor amoxicilline: voor of na eten?

Een omhulde tablet is niet per se een maagsapresistente tablet. Geen enkel Belgisch ibuprofenpreparaat heeft een maagsapresistente omhulling. Voor diclofenac is dit wel het geval. Het enterisch omhullen van NSAID's biedt echter geen afdoende bescherming. Het klopt wel dat indien men er zeker van wil zijn dat een maagsapresistente tablet niet in de maag uiteenvalt, er traditioneel geadviseerd wordt het tablet voor de maaltijd in te nemen. Maar de bijwerkingen kunnen zich verplaatsen van de maag naar de dunne darm. Er is bijgevolg geen goede reden om ibuprofenpreparaten voor het eten toe te dienen.

Hier krijgen we dus twee maal een vraag in verband met de omhulling van ibuprofen tabletten.  Er wordt echter foutief verondersteld dat  de “coating” per se een maagsap-resistente coating is.  Dit is voor ibuprofen op de Belgische markt  nooit het geval (sept 2013).  Deze informatie wordt door het BCFI overzichtelijk weergegeven op de prijsvergelijkingstabellen (doorklikken op het euro-symbool).  Hier vinden we deze informatie snel terug, zonder de individuele bijsluiters te moeten raadplegen.  Merk op dat we op die manier ook eenvoudig de deelbaarheid van tabletten kunnen opzoeken en vergelijken.  Zo zien we dat op alle ibuprofen tabletten van de firma Sandoz deelbaar zijn.  Indien de coating een tablet maagsapresistent maakt sluit dit onmiddellijk uit dat het om een “deelbaar” tablet gaat.  Een voorbeeld hiervan zijn de 50mg tabletten van diclofenac: alleen met een maagsapresistente coating en dus niet deelbaar. 

Indien men er zeker van wil zijn dat een maagsapresistente tablet niet in de maag uiteenvalt wordt er traditioneel geadviseerd het tablet voor de maaltijd in te nemen.  Op dat ogenblik is de transit door de maag het snelst en blijft de pH in de maag laag.  Voedsel kan immers de pH van de maag tijdelijk doen stijgen wat de coating terug oplosbaar maakt.

We mogen hierbij niet vergeten te vermelden dat het enterisch omhullen van NSAID’s geen duidelijke bescherming biedt tegen ernstige gastro-intestinale bloedingen en dat de bijwerkingen zich kunnen verplaatsen van de maag naar de dunne darm.

De vraag ivm amoxicilline kunnen we met een eenvoudig citaat uit de bijsluiter beantwoorden: “Tenzij anders voorgeschreven, de Clamoxyl Orale vormen tijdens de maaltijd of samen met wat voedsel innemen.”

Referenties: 

Alle referenties werden ook als hyperlinks in de tektst verwerkt

[1] Gecommentarieerd Geneesmiddelen Repertorium, http://www.bcfi.be

[2] Davies NM, Sustained release and enteric coated NSAIDs: are they really GI safe?, J Pharm Pharm Sci. 1999 Jan-Apr;2(1):5-14.
 

[3] Lanas A, Sopeña F., Nonsteroidal anti-inflammatory drugs and lower gastrointestinal complications, Gastroenterol Clin North Am. 2009 Jun;38(2):333-52.
 

 

Auteur:
 

Hans De Loof
University of Antwerp - Campus Drie Eiken
Pharmacology
Universiteitsplein 1
B-2610 Antwerpen
 

Datum laatste actualisatie: 16 september 2013

Expert: 
loode1400