Skip to Content

Een patient neemt sinds de Dihydergot ampullen van de markt zijn, Dihydergot tabletten al of niet in combinatie met Imitrex spuit bij migraine aanval. Wat is de maximale posologie voor deze indicatie (op de bijsluiten staat deze enkel voor hypotensie) ?

Mits het in acht nemen van voldoende tussentijd, kunnen beide geneesmiddelen gebruikt worden tijdens een migraine aanval. Dihydroergotamine mag pas minstens 6 uur na de laatste dosis sumatriptan worden ingenomen. De tussentijd tussen inname van sumatriptan en een dosis dihydroergotamine wordt gesteld op 24 uur. De maximale gebruiksdosis van dihydroergotamine mesilaat bedraagt 10 mg per dag.

Verdieping stap 1: combinatie van ergot-alkaloïden met triptanen, in casu sumatriptan.

De bijsluiter  van Imitrex® geeft een redelijk duidelijke boodschap wat de combinatie betreft.
... Er zijn beperkte gegevens beschikbaar over de interactie met geneesmiddelen die ergotamine of ergotaminederivaten (met inbegrip van methysergide) bevatten. Er is een risico van coronaire vaatspasmen. Daarom is de gelijktijdige toediening van deze twee producten tegenaangewezen.
Het is niet bekend hoelang moet worden gewacht tussen het gebruik van sumatriptan en van geneesmiddelen die ergotamine of ergotaminederivaten (met inbegrip van methysergide) bevatten. Dit hangt af van de dosis en van het gebruikte ergotaminederivaat. Deze effecten kunnen additief zijn. Het wordt aanbevolen tenminste 24 uren te wachten na het gebruik van ergotaminepreparaten alvorens sumatriptan toe te dienen.
Omgekeerd wordt aangeraden om tenminste 6 uren te wachten na inname van sumatriptan alvorens een ergotaminepreparaat toe te dienen (Zie rubriek: "Contra-indicaties").

Stockley (2010) geeft ongeveer dezelfde boodschap. Qua casuïstiek maakt het boek melding van één patiënt met een myocardinfarct, nadat ze 2 doses van 2 mg methysergide had genomen met 12 uur tussentijd, gevolgd door  een dosis van 6 mg sumatriptan subcutaan. Vijftien minuten na de dosis sumatriptan kreeg de vrouw retrosternale pijn die verklaard werd als coronaire spasmen.
De combinatie sumatriptan (2 tot 4 mg subcutaan) samen met dihydroergotamine (1 mg intraveneus) had geen sterkere invloed op de bloeddruk dan beide geneesmiddelen afzonderlijk. De test werd uitgevoerd bij 38 migrainelijders. De doses van beide geneesmiddelen zijn wel lager dan deze therapeutisch toegepast.

Verdieping stap 2: posologie dihydroergaotamine

Volgens de Martindale (2009) bedraagt de posologie van dihydroergatmine mesilaat tot 10 mg per dag bij ernstige migraine aanvallen. Lagere doses zouden in sommige landen gegeven worden als profylacticum tegen migraine. Het gaat hier om een praktijk die niet via overtuigende klinische studies wordt ondersteund. De dosis bij acute aanvallen komt dus overeen met deze voor orthostatische hypotensie. Indien beide door elkaar of zelfs simultaan worden ingenomen, is reductie van de dosis aanbevolen. De optimale dosis is dan de minimale die helpt.

Besluit

De combinatie kan, mits het in acht nemen van de nodige pauze tussen de geneesmiddelen. Het samen parenteraal toedienen van gereduceerde doses sumatriptan en dihydroergotamine had geen sterkere invloed op de bloeddruk dan de geneesmiddelen afzonderlijk.

Referenties: 

[1] Baxter K. Stockley's Drug Interactions, 9th edition, the Pharmaceutical Press, London 2010: p. 687.

[2] Dihydergot®: samenvatting van de productkenmerken (november 2012).

[3] Imitrex®: samenvatting van de productkenmerken (november 2011).

[4] Sweetman SC. Martindale, the Complete Drug Reference, 36th edition, the Pharmaceutical Press, London 2009: pp. 618-619.
 

Auteur:
Gert Laekeman
Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
KULeuven

Datum laatste actualisatie: 5 september 2013


Uw basiskennis opfrissen met Farmamozaïek?

Zie volgend(e) onderwerp(en): Triptanen

Expert: 
gela0007