Skip to Content

Kan finasteride ook verwerkt worden in een uitwendige oplossing om lokaal te gebruiken ipv de orale vorm?

DelphiCare vermeldt geen enkele buitenlands lokaal preparaat met finasteride. Over de mogelijkheden van een lokale toepassing zijn weinig studies gepubliceerd. Mogelijk levert de transdermale absorptie van finasteride in diverse matrices teveel problemen op of is de kennis daarover onvoldoende. Het feit dat Merck reeds in 2002 een patent vroeg op een transdermale toepassing van finasteride, terwijl er tot op vandaag nog geen sprake is van enige commerciële toepassing daarvan, zou er kunnen op wijzen dat deze applicatiewijze zijn beloften niet inlost. Op de internetfora rond het thema haaruitval blijken individuele patiënten helaas op eigen houtje heel wat te experimenteren.

Twee producten zijn door de FDA goedgekeurd voor de behandeling van kaalheid: topisch minoxidil en oraal finasteride (1 mg). Minoxidil is een vasodilatator die rechtstreeks op de huid wordt toegepast om de groei van haarfollikels te stimuleren. Finasteride is een  5alfa-reductase-inhibitor, die de omzetting van testosteron naar dihydrotestosteron inhibeert. Het wordt vooral gebruikt bij de behandeling van benigne prostaathypertrofie en prostaakanker. Het wordt evenwel ook nuttig bevonden bij de orale behandeling van moeilijk te behandelen androgeenafhankelijke huidaandoeningen, zoals seborree, acne, hirsutisme en kaalheid.  Finasteride is bij de behandeling van alopecie iets meer actief dan minoxidil en nog actiever als het wordt gecombineerd met dit laatste.

DelphiCare vermeldt geen enkele buitenlands lokaal preparaat met finasteride. Theoretisch zou lokale toepassing van finasteride nochtans zinvol moeten zijn met het oog op het vermijden van systemische neveneffecten. Over de mogelijkheden daarvan zijn er zeer weinig studies gepubliceerd.   Eén studie vergeleek de werkzaamheid en de veiligheid tijdens een 24 weken durende applicatie van een 3% minoxidil lotion versus een 3% minoxidil +  0.1% finasteride lotion. Hoewel de haartelling geen verschillen te kennen gaf, was fotografisch een beter resultaat waar te nemen met het combinatiepreparaat [1].

In een dubbelblinde studie werden 45 mannelijke patiënten met alopecie verdeeld in twee groepen. Eén groep werd uitwendig behandeld met een 1 % finasteridegel, maar kreeg ook placebotabletten, de andere kreeg orale finasteridetabletten (1 mg) en een blanco gelpreparaat. Herhaalde metingen  gedurende 6 maanden toonden voor beide groepen een significante haargroei aan. Beide groepen presteerden even goed. De gel was een hydroxylpropylmethylcellulosegel met het product, opgelost in een 40/60 % water-ethanolmengsel  [2].

Een andere publicatie, een pilootstudie op 15 personen, nemen we best met een dikke korrel zout. Het product NuH Hair lotion dat daar wordt geïntroduceerd bevat finasteride, dutasteride en minoxidil. Het zou binnen 3 maanden resultaat geven. Voegen we daarbij nog eens een behandeling met ketoconazol plus nog 2 andere producten die in feite niets anders zijn dan nog een extra dosis minoxidil en finasteride, dan is het resultaat er al binnen de 30 dagen [3]. We zijn niet de enigen die bedenkingen hebben bij deze studie (zie deze commentaar ). We zochten het product op het internet en stootten op een website http://www.nuhairproducts.com/ waarop wel de merknaam wordt genoemd, doch niet de bewuste lotion. De daar getoonde producten blijken natuurlijke producten te zijn met een volledig andere samenstelling.

Als die toch even goed zou werken, waarom is er dan geen topische vorm van finasteride op de markt beschikbaar? Het antwoord ligt wellicht in het feit dat de transdermale absorptiekinetiek van de stof in diverse matrices nog te weinig is onderzocht. Die zou immers voor heel wat moeilijk beheersbare systemische effecten kunnen zorgen. Overigens blijkt de firma Merck al in 2002 een patent te hebben aangevraagd voor de transdermale toepassing van finasteride. Dat patent belet andere bedrijven om een potentieel nieuwe finasteridemarkt in te pikken en verschaft de patenthouder ook de tijd om verder onderzoek te doen. Dat Merck 10 jaar later nog geen product lanceert, zou kunnen betekenen dat hun dossier nog onvoldoende robuust is of niet aan de verwachtingen heeft voldaan. Intussen blijft topisch finasteride niet meer dan een beloftevolle maar niet-gevalideeerde behandelingsmethode [4]. Wie het geduld kan opbrengen de publiek internetfora erop na te pluizen zal wel merken dat er door patiënten op eigen houtje (helaas) druk mee wordt geëxperimenteerd.

Referenties: 

[1] Tanglertsampan C., Efficacy and safety of 3% minoxidil versus combined 3% minoxidil / 0.1% finasteride in male pattern hair loss: a randomized, double-blind, comparative study, J Med Assoc Thai. 2012 Oct;95(10):1312-6.

[2] Hajheydari Z, Akbari J, Saeedi M, Shokoohi L., Comparing the therapeutic effects of finasteride gel and tablet in treatment of the androgenetic alopecia, Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2009 Jan-Feb;75(1):47-51.

[3] Rafi AW, Katz RM.Pilot Study of 15 Patients Receiving a New Treatment Regimen for Androgenic Alopecia: The Effects of Atopy on AGA, ISRN Dermatol. 2011;2011:241953.

[4] Anonymous, Merck Applies for Topical "Propecia" Patent ,  HairlossTalk.com

Auteur:
Luc Leyssens

Datum laatste actualisatie: 30 mei 2013

Expert: 
lucls5261