Skip to Content

Een huisdokter schrijft bij een aanhoudende sinusitis af en toe het volgende voor: medrol 32mg, 4 tabl. 's morgens ged.5 dagen. Na telefonisch contact blijkt volgens de arts een afbouwschema bovendien niet nodig. Wat hiervan te denken ?

Infectie van de sinussen kan tot inflammatoire symptomen leiden: oedeem en pijn zijn er daar twee van. Een hoge dosis methylprednisolone geeft spectaculaire resultaten. Bij dergelijke stootkuren blijkt een afbouwperiode niet noodzakelijk. Iedere patiƫnt moet evenwel contextueel bekeken worden, vooral wat betreft aanwezigheid van allergische componenten en astma als mogelijke comorbiditeit. Al dan niet ziekenhuisopname speelt ook een rol.

Verdieping stap 1: het principe van de therapie

Ervaring met hoge doses corticoïden werd opgedaan in de therapie van astma. In geval van crisis of sterke daling van de éénsecondewaarde, is een kuur van 10 tot 14 dagen wellicht te lang. Patiënten kunnen uit het ziekenhuis worden gehouden met relatief korte stootkuren van 3 tot 5 dagen, zonder afbouwschema (DiPiro et al. 2005).
Wanneer patiënten in het ziekenhuis worden opgenomen, zal de corticosteroïd therapie meestal wel worden afgebouwd. Des te meer wanneer er een allergische component meespeelt. In hospitaalmilieu staat de patiënt immers niet in contact met het allergeen. Eens terug in het eigen milieu heeft een afbouwschema tot doel na te gaan met welke minimale dosis de patiënt beschermd is.

Vergelijkende studies tussen al dan niet afbouwen zijn schaars. Patiënten werden bij een astmacrisis in het ziekenhuis behandeld met 3 doses van 60 mg methylprednisolone. Bij ontslag kreeg de ene helft een kuur van 40 mg prednisolone gedurende 8 dagen gevolgd door abrupte stop; de andere helft kreeg een afbouwschema over dezelfde periode van 8 dagen (40 mg tot 0 mg). In geen van beide groepen werd een onderdrukking van de bijnierfunctie gezien (Cydulka & Emerman, 1998).

Inflammatie van de sinussen tengevolge van een uit de hand gelopen infectie wordt minder gestuurd door allergische componenten in eigen milieu. De korte duur van de therapie (5 dagen) vermindert de kans op blijvende onderdrukking van de bijniercortex. Bijgevolg mag de patiënt na 5 dagen de kuur abrupt stoppen.

Verdieping stap 2: kwantitatieve aspecten

Volgens de bijsluiter kan de dosis methylprednisolone variëren van 20 tot 100 mg/m² of meer per dag: een groot therapeutisch continuüm dus. Onderdrukking van de hypofyse-bijnierschors as wordt gemeld, zonder verdere details (Medrol® SKP 2007).

Zelf heb ik de ervaring met Medrol® 32 mg, één comprimé per dag gedurende 2 dagen bij een obstructieve faryngitis. Binnen de 4 uur na het innemen van de eerste comprimé verminderde het oedeem in de keel spectaculair. Ik mocht de dosis stoppen zonder afbouwen na 2 dagen. Herval trad niet op.

Besluit

Kuren met hoge doses methylprednisolone hebben tot doel acute inflammatoire symptomen te onderdrukken. Een afbouwschema is niet nodig indien de duur van de behandeling beperkt blijft tot enkele dagen en buiten het ziekenhuis gebeurt.

Referenties: 

[1] Cydulka RK, Emerman CL. A pilot study of steroid therapy after emergency department treatment of acute asthma: is a taper needed? J Emerg Med 1998; 16 (1): 15-19.

[2] DiPiro JT, Talbert RI, Yee GC, matzke GR, Wells BG, Posey LM. Pharmacotherapy, a pathophysiological approach. McGraw-Hill, New York p. 519.

[3] Medrol®. Samenvatting van de Kenmerken van het Product (SKP), december 2007.

Auteur:
Gert Laekeman
Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
KULeuven

Datum laatste actualisatie: 2 juni 2013

Expert: 
gela0007